Het fundament van modern stedelijk waterbeheer

Stichting Rioned heeft in juni 2021 de branchestandaard gemeentelijke watertaken vastgesteld en gepubliceerd. De standaard koppelt activiteiten, kennisgebieden, kennisniveaus, functies en competenties binnen het stedelijk waterbeheer aan elkaar.
Het fundament van modern stedelijk waterbeheer| Land Water
Het fundament van modern stedelijk waterbeheer| Land Water

Het model geeft aan wat professionals, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden nodig hebben om het gemeentelijk waterbeheer te kunnen uitvoeren of de regie daarover te voeren. In een periode van zeven jaar is de branchestandaard in verschillende ontwikkelstadia bij bijna 150 gemeenten gebruikt en bijgesteld.

Waarom een branchestandaard?

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken is een Excel-bestand met verschillende tabbladen met overzichten van activiteiten, kennisgebieden, kennisniveaus, functies en competenties.