Informatiebijeenkomst over norm tijdelijke waterkeringen

Donderdag 20 januari 2022 is er een informatiebijeenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor tijdelijke waterkeringen. Deze moet het gebruik van innovatieve alternatieven voor de zandzak stimuleren en in goede banen leiden. Iedereen die zich bezighoudt met technische, organisatorische en logistieke aspecten en wil bijdragen aan nieuwe en betere oplossingen is uitgenodigd om mee te praten over de inhoud van deze nieuwe NTA.
Informatiebijeenkomst over norm tijdelijke waterkeringen| Land Water

In de zomer van 2021 heeft Nederland en met name Zuid-Limburg te maken gehad met forse, acute overstromingen en wateroverlast. Daarbij is massaal de zandzak ingezet. Intussen zijn er echter alternatieven ontwikkeld die mogelijk voordelen bieden in snelheid en effectiviteit. Het vraagstuk is of de zandzak in deze tijd nog voldoet, mede gelet op het feit dat er nieuwere en betere alternatieven voorhanden lijken te zijn.