Ingenieursdiensten voor bediening Maasobjecten gegund

De meeste aandrijfinstallaties in sluizen, beweegbare bruggen en gemalen in de Maas en bijbehorende kanalen naderen het einde van hun levensduur. Dat geldt ook voor de ICT-systemen voor de bediening. Rijkswaterstaat gaat deze Maasobjecten daarom op den duur renoveren. Maar eerst moet worden bepaald wat er precies moet gebeuren. Onlangs heeft Impakt Ingenieursbureau, een samenwerkingsverband tussen Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz, dit werk gegund gekregen.
Ingenieursdiensten voor bediening Maasobjecten gegund| Land Water

Doel is om straks de automatiseringssystemen en elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zodanig te moderniseren dat ze zijn toegerust voor de toekomst en betrouwbaarder functioneren. De beveiligings- en monitoringsapparatuur op de Maasobjecten wordt eveneens vernieuwd. Daaronder vallen de camera’s, sensoren, afsluitbomen, oproepinstallaties en scheepvaartseinen.

Planuitwerking Maasobjecten

Impakt Ingenieursbureau gaat samen met Rijkswaterstaat per object vaststellen welke ingrepen precies nodig zijn voor de Maasobjecten. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe in de uitvoering de hinder zo min mogelijk kan zijn, welke vergunningen nodig zijn en wordt er ook een referentie ontwerp gemaakt. Moet bij een sluis bijvoorbeeld alleen de elektromotor van de aandrijfinstallatie vervangen worden of ook de hydraulische cilinder en draaipunten? Op basis van deze inventarisatie vindt verdere besluitvorming over de aanpak plaats, gevolgd door de voorbereiding en aanbesteding van het contract voor de uitvoering. Impakt Ingenieursbureau is ondertussen al gestart aan dit werk.

Rijkswaterstaat haalt parallel aan de inventarisatie bij belanghebbenden wensen en eisen op die relevant zijn voor de uiteindelijke renovatieklus. Het beperken van hinder voor schippers en verladers bij het werken aan een sluis bijvoorbeeld. Maar ook richtlijnen voor het onder handen nemen van monumentale bouwwerken. Of de voorwaarden voor bereikbaarheid van een dorp bij werk aan een beweegbare brug.

Vervolg

Na een grondige analyse hoe alles erbij ligt in deze planuitwerkingsfase, wordt vooruit gekeken naar wat dat betekent voor de korte en lange termijn. Verwachting is dat de uitvoering van het uiteindelijke werk vanaf 2026 zal plaatsvinden. Hiervoor zal nog een aanbesteding moeten plaatsvinden.

Naast het aanpakken van de bediening en besturing vanuit dit project, gaat Rijkswaterstaat ook civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen nemen aan de stuwen op de Maas. Omdat dat andere expertise en kennis behoeft, is dit werk door een ander projectteam van Rijkswaterstaat voorbereid, binnenkort start de aanbesteding.

Dit werk valt onder het programma Vervanging en Renovatie. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. Op de pagina Vervanging en Renovatie is meer informatie te vinden over dit programma.