Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen gelanceerd

Actueel 26-01-2023
Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen gelanceerd

Op woensdag 18 januari 2023 is op de Infratech de ‘Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen’ (IDGT) gelanceerd. Dit is een initiatief van de bedrijven TEFAB, Boskalis Nederland, HUESKER Synthetic, Zoontjens Boomprojecten en Midpoint Brabant (dit is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in Midden-Brabant). Het initiatief wordt ondersteund door Tilburg University, Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta.
Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen gelanceerd

De Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen heeft zich tot doel gesteld om de verduurzaming van geotextielen in de breedste zin van het woord in Midden-Brabant te versnellen door marktpartijen, overheden, bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen actief te betrekken bij haar activiteiten. De IDGT zet daarvoor in op kennisontwikkeling middels het opzetten van onderzoeks- en praktijkprojecten, materiaalontwikkeling, geven van voorlichting en kennisdeling met de hele keten.

Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen gelanceerd

Het idee voor de IDGT is geboren in Gilze tijdens een gesprek tussen Esther IJzer van TEFAB met Vincent van Rijsewijk van Midpoint Brabant. “We constateerden dat er heel weinig beweging zit in de verduurzaming van zowel de materialen als toepassingen bij geotextielen, terwijl er op circulair en biobased vlak echt mogelijkheden zijn en er kansen liggen”, licht IJzer toe.

Onderzoek Duurzame Geotechnische Toepassingen

Samen met Midpoint Brabant werd vervolgens een verkennend onderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd. Dat resulteerde in een bijeenkomst waar behalve bedrijven ook de provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Tilburg University aanschoven. “We constateerden dat er op dit gebied geen aanjager van verduurzaming binnen de keten aanwezig is, terwijl duurzame eisen heel hard op de gww-sector afkomen. Geotextielen zijn budgettair vaak een klein onderdeel van werken, terwijl ze wel een forse impact kunnen hebben op de milieubelasting. Bovendien accepteren opdrachtgevers niet meer dat in een werk het afval van de toekomst wordt gecreëerd. Tijd voor actie dus”, concludeert Van Rijsewijk.

Ketenbrede beweging

De oprichting van de IDGT is een startschot voor een transitie naar circulaire en biobased materialen. De groep wil deze beweging op gang brengen. “Daarbij is het heel belangrijk dat de hele keten erbij betrokken wordt. Van opdrachtgever tot uitvoerder en van architect tot gebruiker. De IDGT gaat dus nadrukkelijk de verbinding leggen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het moet een keten brede beweging worden”, aldus IJzer.

Partijen

Het manifest is ondertekend door TEFAB, Boskalis Nederland, HUESKER Synthetic, Zoontjens Boomprojecten en Midpoint Brabant. Met diverse bedrijven en overheden, waaronder Waterschappen, provincies, en gemeenten en kennisinstellingen waaronder de Tilburg University en hbo-opleidingen lopen gesprekken om de samenwerkingen verder te formaliseren.