Inspecties aan tien rijksbruggen in Zeeland

Vooruitlopend op het grote onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen, voert Rijkswaterstaat van december 2020 tot mei 2021 grondige inspecties aan tien bruggen uit. De inspecties geven een nog beter beeld bij de technische staat van de bruggen en helpen Rijkswaterstaat scherpe keuzes te maken in de precieze renovatiewerkzaamheden die vanaf 2023 worden uitgevoerd. 
Inspecties aan tien rijksbruggen in Zeeland| Land Water

Een gespecialiseerd bedrijf begint in december 2020 met drone-inspecties. De drones vliegen schuin boven en naast de bruggen om beelden te maken van onder meer de staalconstructies. Per dag zullen de dronepiloten ongeveer een brug inspecteren. Belanghebbenden, zoals de wegbeheerder en gebruikers van omliggende grond, worden hiervan op de hoogte gesteld. Voor weggebruikers geven deze inspecties geen hinder en boven passerend scheepvaartverkeer wordt niet gevlogen.

Fysieke inspecties

Eind januari 2021 start Rijkswaterstaat met de aanvullende fysieke inspecties. Met behulp van hoogwerkers, laagwerkers en pontons worden bijvoorbeeld de staat van de voegovergangen (de overgang van het brugdek naar het wegdek), de opleggingen (het punt waar het brugdek op de pijlers rust) en de stalen constructies, zoals die van de bogen en leuningen onderzocht. Ook de betonconstructies en zaken als de rijdekken, hemelwatervoorzieningen en elektrotechnische installaties worden geïnspecteerd.

Tien Zeeuwse bruggen

De uitkomsten helpen Rijkswaterstaat verder te bepalen welke werkzaamheden vanaf 2023 moeten worden uitgevoerd en in welke volgorde. Dit gebeurt bij voorkeur op basis van urgentie. De bruggen waar renovatie het hardste nodig is eerst. Het gaat in totaal om inspecties aan tien Zeeuwse bruggen. In alfabetische volgorde: de twee Bathsebruggen, drie Kreekrakbruggen, Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug en Vossemeersebrug.

Hinder 

De fysieke inspecties van eind januari tot mei 2021 brengen enige hinder met zich mee voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Mogelijk wordt er tijdelijk een rijstrook afgesloten om ruimte te geven aan de uitvoerders. Er blijft dan altijd een rijstrook beschikbaar en er worden verkeersregelaars ingezet zodat het verkeer vlot en veilig kan passeren. Bovendien wordt van brug naar brug gewerkt, dus is ook de hinder gefaseerd.

Op de vaarweg onder de bruggen door, geldt tijdelijk een snelheids- en breedtebeperking tijdens het uitvoeren van een aantal inspecties. Door middel van een BAS-bericht worden de gebruikers hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Meer over de projecten die Rijkswaterstaat de komende jaren uitvoert in het kader van een Bereikbaar Zeeland, is te vinden op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zeeland.