Inwoners Aa en Maas willen dat water bepaalt waar huizen komen

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Ook de inwoners van Aa en Maas gaan die dag naar de stembus om een waterschapsbestuurder te kiezen die komende vier jaar hun stem gaat vertegenwoordigen als het gaat om voldoende, veilig en schoon water. Inwoners weten welke grote uitdagingen er voor het waterschap liggen. Ze hebben ook een mening over de keuzes die het waterschap moet maken. Zoals liever nu investeren in bescherming tegen extreem weer, dan achteraf schade herstellen. En water laten bepalen waar gebouwd kan worden en niet huizen laten bepalen waar water mag komen. Dat blijkt uit een enquête onder inwoners.

Inwoners Aa en Maas willen dat water bepaalt waar huizen komen| Land Water

Extreem weer komt steeds vaker voor. Uit onderzoek dat Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen heeft uitgevoerd blijkt dat in het gebied Aa en Maas 90 procent van de ondervraagden bekend is met de rol van het waterschap bij extreem weer. Als ze gevraagd wordt om te kiezen geeft 38 procent aan dat ze liever hogere dijken bouwen ten opzichte van 47 procent die het water de ruimte wil geven. Daarnaast wil 87 procent liever vooraf investeren om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen ten opzichte van 7 procent die liever pas wil repareren als er schade is.

‘Wen er maar aan’

“Lange periodes van extreme droogte zijn niet langer een uitzondering, maar een vrijwel jaarlijks terugkerend fenomeen waar we niet meer onderuit kunnen. Wen er maar aan”, benadrukt onze dijkgraaf Mario Jacobs. “En als er in zo’n droge periode al regen valt dan zijn het vaak lokale waterbommen die vooral zorgen voor wateroverlast. De grondwaterpeilen dalen, en dat is een serieus probleem waarmee we aan de slag moeten. De politieke partijen die binnen ons waterschap meedoen aan de verkiezingen hebben eigen ideeën over de manier waarop we dit moeten aanpakken. Daarom loont het echt om je te verdiepen in de verkiezingsprogramma’s en te kijken bij welke partij jouw eigen ideeën het beste aansluiten. Achteroverleunen en niets doen is in ieder geval geen optie, extreem weer is een probleem dat ons allemaal raakt.”

Zuivering van rioolwater

In Nederland wordt ook steeds meer afval in het water gegooid of doorgespoeld, daarmee worden de kosten voor rioolwaterzuiveringen steeds hoger. Met zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties zuivert Aa en Maas al het rioolwater in ons gebied. Acht op de tien inwoners vindt dat we bewuster om moet gaan met wat wij door de gootsteen spoelen, tegenover 1 op de tien die liever extra investeert in zuiveren. En tot welk niveau moet water worden gezuiverd? 53 procent van de onderzochten kiest voor super schoon water, tegenover 34 procent die vindt dat een beetje vervuiling erbij hoort.

“Gezuiverd afvalwater stroomt de beek of sloot in en stroomt vervolgens richting de Maas, waar er drinkwater uit gewonnen wordt” zegt dijkgraaf Mario Jacobs. “Als waterschap vinden wij het belangrijk dat het gezuiverde afvalwater zo schoon mogelijk is. Maar we zien ook steeds meer medicijnresten en andere stoffen in het afvalwater. Die krijgen we er alleen uit door te investeren in aanvullende, vaak kostbare technieken. Willen we water zo schoon krijgen dat we het eventueel kunnen hergebruiken voor bijvoorbeeld droogtebestrijding? Of vinden we de kosten hiervoor te hoog en gaan we voor ‘goed genoeg’? Ook dit zijn keuzes waar de politieke partijen allemaal hun eigen mening over hebben.”

Het waterschapsbestuur heeft de komende jaren met meer van dit soort actuele dilemma’s te maken. De waterschappen willen bijvoorbeeld dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. 82 procent van de inwoners vindt dat het water bepaalt waar onze huizen komen, tegenover 9 procent die liever overal bouwt. “Wat betekent het als we water en bodem daadwerkelijk sturend willen laten zijn voor het bouwen van woningen? Hoe doen we dat dan? Daar gaat het debat over. Er valt kortom echt iets te kiezen. Dus: ga stemmen en kies mee.”

Verkiezingen

Voor waterschap Aa en Maas doen negen politieke partijen mee aan de verkiezingen. De BoerBurgerBeweging (BBB) en de Partij voor de Dieren zijn nieuw. Op aaenmaas.nl/verkiezingen is meer informatie te vinden over de standpunten van deze negen partijen.

De verkregen data zijn afkomstig uit twee onderzoeken van onderzoeksbureau Citisens (december en januari 2022). Het onderzoek is uitgezet onder het Citisens panel en bestaat uit een groep van 6.200 Nederlanders die iedere maand hun mening geven over een actueel onderwerp. In het werkgebied Aa en Maas deden 494 mensen mee aan dit panelonderzoek.