Kust Julianadorp en Den Helder versterkt

Rijkswaterstaat heeft de zandsuppleties bij de kust tussen Julianadorp en Den Helder begin juni 2020 afgerond. Met het kustonderhoud houdt Rijkswaterstaat de kust op zijn plaats en in goede conditie. Zo is de kop van Noord-Holland de komende jaren weer goed beschermd tegen de Noordzee.
Kust Julianadorp en Den Helder versterkt| Land Water

In totaal is bijna 5,5 miljoen m3 zand onder water vlak voor de kust aangebracht. Dat is vergelijkbaar met bijna vier keer een voetbalstadion gevuld met zand. Hiervan werd 3,5 miljoen m3 gebruikt om een diepe geul in de zeebodem vlak voor de kust van Huisduinen gedeeltelijk op te vullen. Deze geul verplaatste zich langzaam richting land, waardoor de kust kan verzwakken. Bij Julianadorp is bijna 2 miljoen m3 zand vlak voor de kust gestort om de structurele kusterosie tegen te gaan en om het kustfundament mee te laten groeien met de zeespiegelstijging. Dit fundament bestaat uit de duinen, het strand en de zeebodem tot 20 m diepte en beschermt het achterliggende land tegen de zee.

Nieuwe sleephopperzuiger 

De aannemer van beide projecten, baggermaatschappij Van Oord, heeft tijdens de werkzaamheden bij Huisduinen voor het eerst de nieuwe sleephopperzuiger Vox Amalia ingezet. Het schip heeft een groter volume dan gebruikelijk waardoor een suppletie efficiënter kan worden uitgevoerd. Om het ‘rainbowen’ van zand goed te kunnen testen, is het schip ook ingezet bij Julianadorp. Met ‘rainbowing’ wordt het zand vlak voor de kust rechtstreeks vanuit het schip opgespoten, wat een spectaculair gezicht is. Tevens zijn de kleinere schepen van de vooroeversuppletie bij Julianadorp andersom ingezet bij Huisduinen, zodat bij slechtere weersomstandigheden en laag water toch nog doorgewerkt kon worden.

Noodzaak kustonderhoud

Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen en werken miljoenen Nederlanders. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Om de kust te onderhouden, gebruikt Rijkswaterstaat jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand afkomstig van de zeebodem op zo’n 10 km uit de kust.