Kustweken in het Noord-Hollandse IJsselmeerkustgebied

Deel uw gedachten over de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Van 1 tot en met 19 maart 2021 organiseren Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon de Kustweken.
Kustweken in het Noord-Hollandse IJsselmeerkustgebied| Land Water

In het Noord-Hollandse IJsselmeerkustgebied waar bewoners wonen, werken, en recreëren, spelen de komende jaren diverse ontwikkelingen. Het gaat onder meer over natuur, de drinkwatervoorziening, energieopwekking, recreatie en toerisme, wonen en werken, landbouw en visserij en industrie. Het kustgebied gaat mogelijk veranderen vanwege verschillende initiatieven en plannen voor deze ontwikkelingen.

Tijdens de Kustweken informeren Rijkswaterstaat en de samenwerkende betrokken overheden geïnteresseerden over de lopende en aankomende processen en projecten. Rijkswaterstaat is benieuwd naar hun gedachten over de ontwikkelingen en uitdagingen waar ze voor staan. Deelnemers kunnen bijdragen aan, of informatie krijgen over de toekomst van het Noord-Hollandse IJsselmeerkustgebied tijdens meerdere online bijeenkomsten (ateliers, vragenuurtjes, lezingen en meer).

Voor informatie over het programma en aanmelden voor de Kustweken, bezoek de website van Noord-Holland.