Living Lab maakt werk van zoet water

Sinds 15 juni is de website: www.livinglabschouwen-duiveland.nl in de lucht. Dit moet hét digitale trefpunt worden waar agrariërs, kennisinstellingen en overheid elkaar kunnen treffen over vragen die er leven over zoet water voor de landbouw. Samen werken ze aan duurzame oplossingen voor dit vraagstuk. Op de website is veel informatie te vinden over projecten en onderzoeken.
Living Lab maakt werk van zoet water | Land Water

Via de website kunnen ondernemers en terreinbeheerders deelnemen aan projecten van het living lab. Deze projecten lopen uiteen van monitoring van het zoutgehalte van het water, korte studies op bedrijfsniveau, haalbaarheidsplannen voor zoetwateropslag in de ondergrond, een gezamenlijke zoetwateraanpak in een specifiek gebied, tot het beschikbaar stellen van een ZLTO-bodem- en watercoach. Ook is er budget gereserveerd om aan de slag te gaan met fysieke maatregelen in het gebied. Belangstellenden worden uitgenodigd aan deze projecten van het living lab deel te nemen. Zij kunnen zich nog aanmelden door te mailen naar [email protected]. De intakegesprekken vinden plaats in juni en juli.

Duurzame en vitale landbouw

Het living lab ontwikkelt een aanpak voor een duurzame en vitale landbouw. Gelijktijdig is er via het Zeeuws Deltaplan Zoet Water onderzoek naar de haalbaarheid van een externe aanvoer van zoet water. Dit zijn twee afzonderlijke sporen die vooralsnog naast elkaar lopen.

In het living lab is er ook ruimte voor onderzoek naar nieuwe zoete, zoute en zilte teelten op het land en studies op het gebied van duurzame buitendijkse voedselproductie. Denk hierbij aan kansen voor wierenteelt en schelpdierkweek en combinaties hiervan, en aan onderzoek naar gunstige vestigingsvoorwaarden voor binnendijkse zoute voedsel- en grondstoffenproductie en verwerking van producten. In de projecten is er aandacht voor de verbinding van onderwijs en praktijk en voor nieuwe manieren van besturen.

Wethouder Cees van den Bos: “Living Lab Schouwen-Duiveland is gestart omdat onze grote agrarische sector het in deze tijd enorm zwaar heeft en voor de zoetwatervoorziening de overheid nodig heeft. Daarbij kiezen we voor een innovatieve en integrale benadering, en willen we Schouwen-Duiveland toekomstbestendig maken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het onderwijs concrete opdrachten krijgt waarmee studenten aan de slag kunnen én halen we studenten naar het eiland toe. Al met al een initiatief dat op meerdere fronten een positief effect zal hebben.”