Logistiek bij tunnelrenovaties

Goede logistiek is essentieel om tunnelrenovaties soepel en veilig te laten verlopen. Het COB-netwerk heeft op basis van diverse praktijkprojecten, binnen en buiten de sector, de mogelijkheden van logistiek in kaart gebracht. De handreiking geeft tips per projectfase en presenteert de ervaringen en best practices per project.

Logistiek bij tunnelrenovaties| Land Water

Bij renovaties en onderhoud aan weg- en spoortunnels blijkt dat er veel (werk)tijd verloren gaat doordat mensen, materiaal en materieel niet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Inefficiënte logistiek leidt bovendien vaak tot onveilige situaties. Deze handreiking heeft tot doel bewustwording te creëren over het belang van logistiek en praktische handvatten en voorbeelden te bieden voor het uitwerken van de logistiek. Omdat er grote renovaties van wegtunnels aanstaande zijn, is deze handreiking toegespitst op de logistiek bij tunnelrenovatie.

In de handreiking wordt per projectfase een ‘menukaart’ aangeboden van logistieke maatregelen. Per maatregel is aangegeven welke partij – opdrachtgever en/of opdrachtnemer – een belangrijke rol speelt bij de implementatie. De praktische invulling wordt nader toegelicht met ervaringen en best practices uit de geanalyseerde praktijkprojecten. Er is steeds gekeken naar negen thema’s, zoals organisatie, raakvlakken, oefenen en testen, en voorzieningen op de bouwplaats.

Dit is de eerste versie van de handreiking. In 2023 gaat de projectgroep verder en worden de belangrijkste lessen over de verschillende casussen heen geanalyseerd. Ook worden de komende jaren worden vele tunnels gebouwd of gerenoveerd. De verwachting is dan ook dat er de komende periode steeds meer kennis beschikbaar komt. Het COB-netwerk heeft de ambitie deze handreiking – versie 1.0 – op termijn bij te werken tot een versie 2.0.

De handreiking is te downloaden via: https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2023/02/COB_Logistiek-bij-tunnelrenovaties_20230220.pdf.