Marker Wadden krijgt twee nieuwe eilanden

Goed nieuws voor de natuur in het Markermeer: direct achter de eerste vijf eilanden van Marker Wadden worden twee nieuwe natuureilanden aangelegd. De uitbreiding is een geweldige impuls voor verder herstel van de waterkwaliteit en de natuur in Nationaal Park Nieuw Land.
Marker Wadden krijgt twee nieuwe eilanden| Land Water

De twee nieuwe eilanden zijn een verlenging van het huidige project Marker Wadden en passen binnen het bestemmingsplan. De financiering wordt mogelijk gemaakt met bijdrage vanuit de ministeries LNV en IenW, provincie Flevoland en Natuurmonumenten.

Marker Wadden krijgt meer gestalte

In de beschutting van de eerste vijf eilanden wordt de archipel uitgebreid met ongeveer 300 hectare nieuwe natuur, onder en boven water. Marker Wadden krijgt zo steeds meer gestalte: nieuw leven voor het Markermeer dankzij de aanleg van een reeks natuureilanden.

De aanleg kan al dit voorjaar starten omdat aannemer Boskalis nog aanwezig is in het gebied. Nu de financiering rond is kan het contract met de aannemer verder uitgewerkt worden. En net als bij de aanleg van de eerste vijf eilanden bouwt de aannemer de nieuwe eilanden op met slib, klei, veen en zand dat voor 95 procent uit de bodem van het Markermeer komt. Ook kan voor een deel schone grond uit de omgeving gebruikt worden om zo bij te dragen aan circulaire economie. Naar verwachting is dan eind 2023 in totaal 1300 hectare nieuwe natuur gerealiseerd.

Meer natuur

Het project sluit naadloos aan bij het doel om ecologisch gezonde wateren en hoogwaardige natuur in de grote wateren te creëren. Minister van IenW, Cora van Nieuwenhuizen: “Het project Marker Wadden levert een grote bijdrage aan de ecologie van het Markermeer en past perfect binnen het idee van de Programmatische Aanpak Grote Wateren om met inrichtingsmaatregelen echt een verandering in de ecologische werking te bewerkstelligen. Door de ondieptes krijgen vissen meer kans, wat weer doorwerkt in bijvoorbeeld de vogelstand. Dat met deze bijdrage binnen de huidige plannen, vergunningen en contracten gewerkt kon worden, betekent ook dat het snel en kosteneffectief kan. Meer natuur voor je geld.”

Roel Posthoorn, projectdirecteur Marker Wadden benadrukt de winst voor de natuur: “De extra eilanden zijn van groot belang voor het herstel van de waterkwaliteit en de natuur. De eerste eilanden bewezen al dat de natuureffecten positief zijn. Daarom grijpen Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten deze kans voor uitbreiding met twee extra eilanden. Door in de luwte van de bestaande eilanden verder te werken, kan dat snel en tegen relatief lage kosten. Alles staat namelijk klaar om door te kunnen bouwen.”