Marktdag 2020: doorwerken aan een vitale infrasector

"Ook in deze bijzondere tijden werken we samen met de markt door aan een vitale infrasector", zo stelde Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, tijdens de Rijkswaterstaat Marktdag op 4 november 2020. Door de coronamaatregelen vond de Marktdag dit jaar helemaal online plaats.
Marktdag 2020: doorwerken aan een vitale infrasector| Land Water

De coronacrisis was geen reden om de Marktdag dit jaar te af te blazen, wél om helemaal digitaal te gaan. Ruim 500 relaties van marktpartijen, leveranciers, kennisinstellingen en mede-opdrachtgevers volgden de livestream.

Online werksessies Marktdag 

“Vervreemdend”, noemde Michèle Blom de online Marktdag, die in de week ervoor vooraf was gegaan door online werksessies over de thema’s digitalisering en data, duurzaamheid, V&R, co-creatie in assetmanagement en de 2-fasenaanpak als bijdrage aan een vitale infrasector. “Maar er gebeurt op dit moment zo veel dat de Marktdag wel door moest gaan. Vorig jaar heb ik de oproep gedaan om met elkaar anders te gaan werken. Daar heb ik afgelopen jaar veel mooie voorbeelden van gezien. We zijn op de goede weg. Dat wil ik vandaag benadrukken.”

Voorbereiden op de toekomst

Thema van deze Marktdag was ‘Duurzaam en digitaal naar een vitale infra’. Volgens Blom betekent dit dat markt en Rijkswaterstaat zich moeten voorbereiden op de toekomst. “Die is per definitie duurzaam. Wij dagen de markt hier actief op uit: stond Rijkswaterstaat vorig jaar achtste in de lijst van duurzame opdrachtgevers, dit jaar staan we derde.” Een vitale infrasector betekent ook de digitalisering omarmen. “Naast grond, staal en beton speelt IT een steeds belangrijkere rol in ons werk. Daarom zetten we steeds meer contracten in de markt waarin dit naar voren komt.”

Sneller betalen

Trots is Blom op het feit dat er ondanks deze moeilijke tijden veel werk wordt verzet. “Direct aan het begin van de coronacrisis hebben we met de markt afspraken gemaakt om het werk door te laten gaan, op een veilige manier. Dus zetten we aanbestedingen en projecten door, met inachtneming van de maatregelen. En hebben we afgesproken om waar mogelijk sneller te betalen. Door de manier waarop we met deze crisis omgaan, zie ik heel veel kansen om de sector echt vitaal te laten zijn.”

2-fasenaanpak en portfoliocontracten

Volgens Blom worden belangrijke stappen gezet om een transitie in de infra te realiseren. Daarbij zijn twee sporen ingezet. “Ten eerste zetten we in op ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’ en willen we risico’s beter beheersen. We gebruiken hiervoor onder andere het 2-fasenproces. Bij de renovatie van de IJsselbruggen in de A12 doen we hier nu ervaring mee op. Daarnaast stimuleren we innovatie door portfoliocontracten in de markt te zetten voor projecten met een repeterend karakter. Dit doen we voor een aantal sluizen in Zeeland. Met deze contracten maken we het voor de markt interessanter om te innoveren.”

Samen werk maken van de transitie

Tijdens de aansluitende paneldiscussie gaat het onder meer over de vraag hoe Rijkswaterstaat en de markt samen werk maken van de transitie in de infra. Pieter van Oord, ceo bij internationale waterbouwer Van Oord, stelt dat vertrouwen het uitgangspunt is. “Het gaat om gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. Als dit er niet is, wordt het lastig om met elkaar toe te werken naar een vitale infrasector. Ikzelf heb het oprechte vertrouwen dat Rijkswaterstaat het goed voor heeft met de sector. En ik reken erop dat Rijkswaterstaat de marktpartijen vertrouwt. Daar kunnen we op voortbouwen.”

Dirk de Groot, business unit leader Nederland bij IT-dienstverlener CGI, sluit zich hierbij aan. “Wil je verder komen, dan moet je elkaar vertrouwen, gelijkwaardig met elkaar omgaan en elkaar respecteren op ieders expertise. Dan kom je een heel eind. Dat dit werkt zien we in de dagelijkse praktijk van Rijkswaterstaat waar echt op die manier wordt samengewerkt.”