Meer zwemwater nodig door klimaat

Tijdens de Landelijke Zwemwaterdag op 18 april concludeerden de ca. vijftig deelnemers dat er meer zwemwaterlocaties nodig zijn door klimaatverandering.

Marineterrein in Amsterdam. (Foto: Suzanne van der Meulen)

Zij spraken over hoe om te gaan met de verwachte verslechtering van de zwemwaterkwaliteit en de toename van het aantal zwemmers op officiële zwemlocaties en wildzwemmers.

Oplossingen zwemwater tekort

De belangrijkste (meest genoemde) oplossing wordt gezien in uitbreiding van het aantal zwemlocaties. Aandachtspunten die hierbij genoemd zijn:
·      Let op spreiding van de zwemplekken, kies ook zwemplekken op centrale plaatsen in de stad, bijvoorbeeld in de vorm van hippe stadsstrandjes.
·      Om deze uitbreiding te ondersteunen: er zijn doelstellingen/normen nodig voor de beschikbaarheid van zwemplekken, net als bij groen. Stel een kader voor water per aantal inwoners; blauw groeit mee.
·      Creëer zwemplekken op plaatsen die minder gevoelig zijn voor klimaatverandering. Zo is in Amsterdam een groot stromend water als het IJ geschikter dan kleine grachten omdat die gevoeliger zijn voor verslechtering van de waterkwaliteit door klimaatverandering.

Daarnaast stellen enkele deelnemers voor om het aantal bezoekers aan een zwemplek te maximeren of om de bereikbaarheid en toegankelijkheid (let ook op kosten) van bestaande officiële zwemplekken te verbeteren.

Veerkrachtig maken

Deelnemers adviseren om bij alle zwemlocaties in een gebied na te gaan hoe klimaatgevoelig ze zijn en hoe je ze veerkrachtig kunt maken voor klimaatverandering. Onderdeel van zo’n analyse kunnen zijn een trendanalyse en het visualiseren van knelpunten en oplossingen.

Genoemde maatregelen om iets te doen aan toenemende verontreiniging met ziekteverwekkers uit ontlasting:
·      Afkoppelen regenwater (t.b.v. overstorten verminderen).
·      Problemen in de riolering aanpakken en overstorten die van invloed zijn saneren.

Genoemde maatregelen om iets te doen aan de verwachte toename van blauwalgen:
·      Doorstroming verbeteren, bijvoorbeeld door verwijderen van een dam of doorspoelen van stadsgrachten.
·      De aanvoer van water, bijvoorbeeld vanuit het IJsselmeer of een kanaal, kan echter een probleem zijn in de zomer. Als oplossing hiervoor wordt voorgesteld om een alternatieve waterbuffer aan te leggen.
·      Kies voor een zwemplek in een plas het liefste de bovenwindse zijde van de plas (minder blauwalg drijflaag).

Wanneer een laag waterpeil leidt tot steile taluds in recreatieplassen:
·      Recreanten waarschuwen.
·      Taluds of inrichting zwemstrand aanpassen.

Ten slotte stellen sommige deelnemers dat we ook gewoon moeten accepteren dat het druk is op sommige zwemplekken door klimaatverandering en verdichting van stedelijk gebied.

De sessie was georganiseerd door Jesse Limaheluw (RIVM), Suzanne van der Meulen (Deltares) en Anke Vaarten (Arcadis).