Met RadarTools extreme neerslag beter in beeld

Met de nieuwe RadarTools-software krijgen (stedelijke) waterbeheerders per gemeente een beter inzicht in de hevigheid en ruimtelijke verdeling van geregistreerde extreme neerslag. De RadarTools-informatie helpt mee aan de onderbouwing van maatregelen tegen de gevolgen van extreme buien. Stichting Rioned en Stowa presenteren vandaag dit nieuwe instrument.
Met RadarTools extreme neerslag beter in beeld| Land Water
Met RadarTools extreme neerslag beter in beeld| Land Water

RadarTools geeft per gemeente een lijst van extreme buien sinds 2008 gebaseerd op de neerslagradarinformatie van het KNMI. Per gebeurtenis is de totale neerslagsom én de ruimtelijke verdeling van de neerslag beschikbaar. Voor het karakteriseren van deze extreme gebeurtenissen wordt ook rekening gehouden met uiteenlopende verschillen in duur van de extremen door de presentatie van neerslaghoeveelheden in tijdvakken van 15 minuten tot 24 uur. Kortdurende extreme buien geven doorgaans de meeste overlast in de bebouwde omgeving, maar soms veroorzaken ook veel langer durende neerslaggebeurtenissen schade.

Voor wie is RadarTools?

RadarTools is voor iedereen die meer wil weten over een geregistreerde extreme neerslaggebeurtenis: gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, verzekeraars, grondeigenaren, agrariërs én geïnteresseerde particulieren.

RadarTools informeert gemeenten en waterschappen over de kenmerken van extreme neerslag. Hierdoor kunnen zij beter verbanden leggen tussen de neerslag en de impact op de grond. Viel de overlast of schade mee of tegen afgezet tegen de zwaarte van de bui? Dit geeft een belangrijke aanwijzing over de kwetsbaarheid van een gebied voor schade door hevige neerslag.

RadarTools is erop gericht om die informatie te kunnen delen met anderen in vergelijkbare gebieden in Nederland. Extreme gebeurtenissen op een gebied komen maar zelden voor. Daarom moeten alle betrokkenen kunnen leren van alle extreme neerslagebeurtenissen ook al zijn de buien elders in Nederland gevallen

De informatie van extreme buien en een inventarisatie van de gevolgen zijn ook een belangrijke input voor het toetsen van rekenmodellen aan de praktijk. Een betrouwbaar rekenmodel om de gevolgen van een extreme bui op een gebied te reproduceren is een belangrijke basis voor een zinvolle risicoafweging van maatregelen tegen wateroverlast.

Gegevens neerslagradarinformatie

Voor het filteren van extreme neerslaggebeurtenissen gebruikt RadarTools de neerslagradarinformatie van het KNMI sinds 2008. Heel recent wordt ook gebruik gemaakt van het IRC (internationale radarcomposiet) dat is ontwikkeld in opdracht van het Waterschapshuis namens de werkgroep van het WIWB (Weer Informatie voor WaterBeheerders).