Minister Harbers opent nieuw onderdeel rioolwaterzuivering

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) bezocht op 9 maart de rioolwaterzuivering van waterschap Aa en Maas in Oijen. Hij opende samen met dijkgraaf Mario Jacobs en burgemeester van Oss Wobine Buijs een heel bijzonder, nieuw onderdeel van de rioolwaterzuivering, de PACAS-installatie.

Minister Harbers opent nieuw onderdeel rioolwaterzuivering| Land Water

Deze installatie verwijdert medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater. Waterschap Aa en Maas is het tweede waterschap in Nederland met zo’n PACAS-installatie. Minister Mark Harbers: “Ik vind rioolwaterzuiveringen steeds fascinerender. De vele innovaties die er plaatsvinden zegt veel over de denk- en daadkracht van de waterschappen.”
Dagelijks bestuurslid van het waterschap Peter van Dijk: “Toen we tien jaar geleden de eerste plannen voor PACAS uitwerkten, voelde ik mij wel eens een Don Quichot. Maar met de hulp van onder andere de minister en subsidies zijn we toch in staat geweest om stappen te zetten.”

Minister Harbers over de waarde van afvalwater

De minister vertelde iets over de waarde van het afvalwater en het probleem van de medicijnresten. Hij nam daarna deel aan een paneldiscussie, met burgemeester Wobine Buijs (Oss), gedeputeerde Hagar Roijackers (Noord-Brabant), drinkwaterdirecteur Wim Drossaert (Dunea), Peter van Dijk (dagelijks bestuurslid waterschap Aa en Maas) en twee leerlingen van basisschool De Kleine Weide in Oijen.

Andere zuiveringstechnieken

Van oudsher is de rioolwaterzuivering bedoeld om met biologische methoden het huishoudelijk afvalwater schoon te maken van organische stoffen. Verwijderen van chemische verontreinigingen zoals medicijnresten vraagt om hele andere technieken. De PACAS-installatie werkt met actieve poederkool, dat lijkt op het anti-diarreemiddel Norit. De bacteriën die het afvalwater ‘schoon eten’, krijgen hulp van dit poederkool om meer medicijnresten te verwijderen, waardoor het gezuiverde afvalwater schoner naar de Teeffelense Wetering en de Hertogswetering stroomt.