Mobilis aan de slag met Oosterweelknooppunt

Combinatie Rinkoniên is begonnen met de realisatie van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis in Antwerpen. Eerder dit jaar maakten Lantis en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken al bekend dat ze voor de uitvoering van de werken kozen voor het aannemersconsortium Rinkoniên.
Mobilis aan de slag met Oosterweelknooppunt| Land Water

Lantis staat voor Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken. Het is de nieuwe naam voor de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Het toekomstige op- en afrittencomplex, de zogenaamde Oosterweelknoop, geeft het zuidelijk deel van de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. In 2030 rij je van hieruit naar Linkeroever via de Scheldetunnel of naar het noordelijk deel van de Ring via de Kanaaltunnels. De nieuwe aansluiting zal het vracht- en sluipverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen.
Aannemersconsortium Rinkoniên, dat bestaat uit Artes-Roegiers, Cit Blaton, Boskalis, Mobilis en Stadsbader, staat in voor de bouw van het knooppunt. Remco Hoeboer, directeur Mobilis: “Als Nederlandse aannemer werken wij al aan de Linkeroever van de Oosterweelverbinding (Lot1) en wij zijn dan ook trots dat wij ook het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis mogen gaan uitvoeren.”

Rinkoniên neemt ook de renovatie van de Royerssluis voor zijn rekening. De sluis verbindt de Schelde met de dokken en met het verderop gelegen Albertkanaal. Na meer dan 100 jaar trouwe dienst is de sluis aan vernieuwing toe en wordt ze omgebouwd naar een performante binnenvaartsluis.
De renovatie is een belangrijke stap in de verschuiving naar duurzamere vervoersmiddelen binnen het goederentransport. De Royerssluis wordt namelijk aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter). “Dat maakt het mogelijk om meer en grotere binnenschepen makkelijk te versassen en zo het transport op het Albertkanaal te verhogen. Zo halen we meer vrachtwagens van de baan en verbeteren we de doorstroming op de weg”, benadrukt minister Peeters.

Als bouwheer van de Oosterweelverbinding treedt Lantis op als aanbestedende overheid voor het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. Beide goed voor zo’n 500 miljoen euro. Van die laatste werken neemt het Agentschap Maritiem Toezicht de coördinatie op zich. De werken gebeuren door dezelfde aannemer zodat beide werven maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd. De Vlaamse Overheid en Port of Antwerp, de opdrachtgever voor de renovatie, voorzien 288 miljoen euro. Lantis neemt de financiering van het Oosterweelknooppunt op zich.

Op de foto links bovenaan de toekomstige Oosterweelknoop. De knoop ligt verzonken in het landschap en wordt maximaal overkapt.