Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur

Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar de impact van de verspreiding van bagger.
Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur| Land Water