Mourik verricht onderhoud aan stuwen

In opdracht van Rijkswaterstaat zal Mourik Infra tussen 2023 en eind 2026 grootschalige civieltechnische en werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Maasstuwen in Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek.
Mourik verricht onderhoud aan stuwen | Land Water

(Foto: Rijkswaterstaat – Flying Eye)

De opdracht is onlangs gegund en bestaat onder andere uit het vervangen van aandrijvingen van de stuwen, herstel van bodembescherming, schilderwerk en repareren van betonschades. Bij stuw Roermond moet ook de kraan vervangen worden. Gelijktijdig met de civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen, worden ook voorbereidingen getroffen om de bediening en besturing van de stuwen te moderniseren. Omdat hiervoor andere expertise en kennis nodig is, wordt dit werk apart aanbesteed. Alle onderhoudswerkzaamheden samen moeten de beschikbaarheid van de stuwen waarborgen, totdat het tijd is voor grootschalige renovatie of volledige vervanging.

Rijkswaterstaat selecteerde bij de aanbesteding van het werk op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV) genoemd. “De inschrijving van Mourik draagt in hoge mate bij aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en aan een planning die zo groot mogelijke beschikbaarheid en veiligheid van het werk oplevert. Daarnaast heeft Mourik een uitstekende oplossing voor het droogzetten van de stuwdelen”, aldus Rijkswaterstaat.