Nationale Sluizendag 2022 gaat door

De stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) heeft dit jaar weer een Nationale Sluizendag georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen was dit in 2020 en 2021 helaas niet mogelijk. Op 30 september zijn belangstellenden weer welkom.
Nationale Sluizendag 2022 gaat door| Land Water

Vorig jaar bestond de HSSN 15 jaar. De stichting wilde hier aandacht aan besteden door middel van een jubileumboekje. Om de hiervoor genoemde reden moest ook dit worden uitgesteld.

Op vrijdag 30 september hoopt de stichting weer een Nationale Sluizendag te houden, dit keer in samenwerking met het Waterschap Scheldestromen. De Sluizendag zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap in Middelburg. ’s Morgens is er onder meer een lezing van historicus Adri de Kraker over de naoorlogse geschiedenis van Walcheren met het Kanaal door Walcheren als basis. Restauratiedeskundige Rutger Polderman vertelt over de restauratie van de Beaufortsluis (zie foto), die in 2019 de HSSN-prijs voor de beste restauratie won.

Hoogtepunt van de dag is de uitreiking va de HSSN-prijs 2022. ’s Middags is er een bustocht langs cultuurhistorisch interessante waterbouwkundige objecten op Walcheren. Op deze dag zal aan de deelnemers het jubileumboekje worden uitgereikt. Dit boekje bevat naast een schets van de ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland korte beschrijving van de restauratie van de objecten die in voorgaande jaren de HSSN-prijs wonnen.

Datum:                vrijdag 30 september 2022

Tijdstip:               opening 10:45 uur (inloop vanaf 9:45 uur

Locatie:                Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg,

Meer info:          www.sluizenenstuwen.nl