Nederlandse innovatie verzakkingen wereldwijd ingezet

Het verzakken of verplaatsen van wegen, sporen, dijken, kades, woonwijken, gebouwen en andere objecten kan voortaan automatisch, op afstand en volledig CO2-neutraal gemeten en gemonitord worden. De twee Nederlandse bedrijven SODAQ en Richtlijn Geodesie hebben samen het nieuwe bedrijf Basetime opgericht om deze innovatieve techniek voor het meten van verzakkingen wereldwijd te gaan inzetten.
Nederlandse innovatie verzakkingen wereldwijd ingezet| Land Water

Grote bouw- en maritieme bedrijven als Boskalis, Van Oord, Ballast Nedam en Heijmans hebben zich al gemeld als klant. Ook gaat Basetime werken voor organisaties als ProRail, Rijkswaterstaat, waterschappen en andere aannemers met grootschalige projecten. De verwachting is om de techniek snel internationaal te gaan inzetten, te beginnen in Europa en de VS. “Het monitoren van verzakkingen en andere deformaties gebeurt al dertig tot veertig jaar op dezelfde manier. Wij gaan de kwaliteit met een factor 10 verbeteren, de kosten verlagen en de veiligheid en de duurzaamheid fors vergroten”, stellen initiatiefnemers CCO Robbert Woltering van SODAQ en eigenaar Martijn Arkesteijn van Richtlijn Geodesie. “Wij denken dat dit weer een van die grote Nederlandse uitvindingen is die globaal ingezet gaat worden.”

Hoe belangrijk het is om de zettingen en bewegingen van gebouwen en objecten te meten en te monitoren bleek de afgelopen jaren onder meer na het instorten van een parkeergarage bij vliegveld Eindhoven, een winkelcentrum boven een mijnschacht in Kerkrade, de flat in Miami, de verzakkingen rond de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam en boven de gasvelden in Groningen. De eerste toepassing die Basetime voor ogen heeft is het meten van zakbakens: de stalen palen bij nieuw te bouwen wegen, dijken of woonwijken, die tot nu toe nog handmatig gecontroleerd moeten worden. Bij dit soort projecten dienen er veel zakbakens gemeten te worden, soms wel duizenden op een dag. Bij Basetime gebeurt dat automatisch, op afstand, met behulp van GPS, radar en het Internet of Things (IoT).

Verzakkingen voorspellen

Richtlijn Geodesie is gespecialiseerd in het verzamelen en analyseren van landmeetkundige data en beelden, ook op moeilijk bereikbare locaties. Het heeft daarvoor, in samenwerking met SODAQ, zelf sensoren ontwikkeld die werken via GPS en radar. Via zijn specialistische software en algoritmes worden die data geanalyseerd, zodat zettingen en andere bewegingen van infrastructuur en objecten snel en betrouwbaar in kaart gebracht en zelfs voorspeld worden.

SODAQ is sinds 2013 gespecialiseerd in IoT-oplossingen en bouwde onder meer zelfvoorzienende weerstations in Afrika. Speciaal voor Basetime heeft het bedrijf een sensorkast gebouwd die via IoT wordt aangestuurd en op zonnepanelen werkt, zonder batterijen: ’s werelds eerste bewegingsdetectie sensor die bij gebruik CO2-neutraal is. Die voert automatisch op basis van GPS-precisiemetingen uit en stuurt de data naar de cloud, waar ze verwerkt worden.

Daardoor hoeven zakbakens niet meer handmatig gecontroleerd te worden, bijvoorbeeld langs drukke snelwegen of andere gevaarlijke taluds. Dat scheelt mankracht, kosten en maakt de metingen veiliger. De sensorkasten zijn emissieloos, batterijloos en kunnen steeds opnieuw gebruikt worden, wat de duurzaamheid enorm verbetert. Bovendien neemt de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de metingen toe.

De twee bedrijven zijn drie jaar bezig geweest met de ontwikkeling van deze innovatie. De naam Basetime is een samenvoeging van baseline en time, de twee factoren die nodig zijn voor betrouwbare precisiemetingen. “De potentie van deze innovatie is zo groot dat we niet een gezamenlijke dienst in de markt zetten, maar er samen een apart bedrijf voor hebben opgericht”, stellen Woltering en Arkesteijn. “Wij gaan hiermee echt deze wereld wakker schudden.”