Nederlandse waterbouwkunde houdt Venetië droog

Venetië kan in de toekomst droge voeten houden, ook bij extreem hoogwater in de Adriatische Zee. De stormvloedkering die daarvoor moet zorgen, werd onlangs voor het eerst helemaal gesloten.
Nederlandse waterbouwkunde houdt Venetië droog| Land Water
Nederlandse waterbouwkunde houdt Venetië droog| Land Water

Een belangrijke test voor dit project, waar Rijkswaterstaat aan bijdraagt via het samenwerkingsverband I-STORM, samen met kennisinstituten Deltares en TNO, TU Delft en gespecialiseerde bedrijven zoals CGI en Hollandia.

Venetië veilig door mobiele dijk

Er is 17 jaar gewerkt aan deze mobiele dijk, die de lagune van Venetië moet afsluiten van de zee. In geval van dreigend hoogwater worden 78 barrières omhoog gekanteld. Naar verwachting kan de stormvloedkering komende winter al worden gebruikt (bij waterstanden +1.30 – 1.40 m) en vanaf de winter van 2021-2022 volgens de ontwerpeisen (bij waterstand +1.10 m). Intussen wordt er hard gewerkt aan het afronden van de techniek (onder andere compressoren, voorspellingsmodellen en besturingssystemen) en het inrichten van een beheer- en onderhoudsorganisatie.

In de Italiaanse krant

Rijkswaterstaat-medewerkers Marc Walraven (Water, Verkeer en Leefomgeving) en Willy Dekker (Zee en Delta) waren graag aanwezig geweest bij de Venetiaanse mijlpaal, maar helaas strooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Zij lieten zich daardoor niet uit het veld slaan en samen met een aantal I-STORM-collega’s stuurden zij een videoboodschap, waarmee zij hun Italiaanse vrienden feliciteerden. De Italiaanse media waren hier zo van onder de indruk dat de video, ook getoond aan premier Conte en andere genodigden, de lokale kranten haalde.

Premier Conte trots

Wie wel fysiek aanwezig was bij de test was de Italiaanse premier Conte. Hij is trots dat na jaren van gesteggel het project toch is voltooid en dat het erfgoed van Venetië zo beschermd kan blijven. Sinds een grote overstroming in 1966 werd al over een stormvloedkering gesproken, maar in 2003 kwam het project pas op gang. De bouw van de waterkering lag een tijd stil door een groot corruptieschandaal, waarbij de burgemeester van Venetië moest aftreden. Uiteindelijk zijn de kosten meer dan € 4 miljard hoger uitgevallen dan de € 1,6 miljard die was begroot. “Laten we ons focussen op het uiteindelijke doel en dat is Venetië beschermen tegen hoogwater”, zei Conte daarover bij de test.

Project I-STORM

MOSE, zoals de Venetiaanse stormvloedkering heet, maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband I-STORM. Binnen I-STORM delen keringbeheerders kennis over het gebruik, beheer en onderhoud van keringen met elkaar. Niet alleen keringbeheerders maken deel uit van dit netwerk, ook kennisinstellingen, hogescholen, universiteiten en marktpartijen die ervaring hebben met stormvloedkeringen zijn hierbij aangesloten. Nederland wordt in I-STORM, naast Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door de kennisinstituten Deltares en TNO, de TU Delft, de bedrijven CGI, Arcadis, Hollandia, Delta Pi, ABB en kleine zelfstandigen als DSAM en B Business.Energy.