Nieuw Aeres Lectoraat voor Deltares-expert

Miguel Dionisio Pires is academisch docent aan Aeres Hogeschool geworden. Het nieuwe lectoraat richt zich op ‘Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen’. De hogeschool uit Almere wil hiermee inspelen op het groeiende aantal vraagstukken rondom water, in en buiten de stad en het aquatisch onderzoek meer op de kaart zetten. Dionisio Pires wil met zijn onderzoeksgroep handvatten aanreiken om een betere toekomstbestendige waterkwaliteit van met name oppervlaktewater te bewerkstelligen.
Nieuw Aeres Lectoraat voor Deltares-expert| Land Water

Als nieuwe lector gaat hij samenwerken met diverse Almeerse studies waaronder Toegepaste Biologie en Geo Media & Design en met internationale studenten van de studie Aquatic Ecosystem Analysis. Studenten zullen meedraaien in diverse opdrachten danwel stages. Daarnaast zal Dionisio Pires actief de samenwerking zoeken met partijen als Royal Eijkelkamp, Water Insight en ACACIA Water. Dionisio Pires hoopt met zijn lectoraat een impuls te geven aan innovaties in het waterkwaliteitsbeheer. Hij zegt daarover” “Het zou fantastisch zijn als de innovaties echt een intrede doen in het waterkwaliteitsbeheer en daarmee een geaccepteerde methode worden. Ook hoop ik dat er studenten zijn die enthousiast raken door hun stage of opdracht en hierdoor een eigen spin-off bedrijf oprichten. Dan heb ik een belangrijk doel bereikt.’’

Dionisio Pires werkt bij Deltares als aquatisch ecoloog/limnoloog en houdt zich bezig met innovatieve meettechnieken zoals remote sensing, DNA-sampling en onderzoek met drones. Hij leidt tevens diverse projecten die gaan om waterkwaliteitsvoorspellingen. Dit gebeurt met computermodellen zoals EWACS (een 3D-voorspellingsmodel voor drijflagen van blauwalgen) en de AlgenRadar (een statistisch model voor de voorspelling van concentraties algenbloeien).