Nieuw eDNA gereedschap voor muskusratbestrijders

Na jarenlange inspanningen om het aantal muskusratten beheersbaar te houden, hebben de waterschappen in 2019 gekozen voor de nieuwe strategie om de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens. Dat lijkt mede mogelijk door de laatste innovatie in muskusrattenbeheer, environmental DNA (eDNA), toe te voegen aan het arsenaal van beheermiddelen.
Nieuw eDNA gereedschap voor muskusratbestrijders| Land Water
Nieuw eDNA gereedschap voor muskusratbestrijders| Land Water
Nieuw eDNA gereedschap voor muskusratbestrijders| Land Water

Muskusrat. (Foto: Unie van Waterschappen)