Nieuwe Sluis Terneuzen: Diepste punt bouw bereikt

Het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis Terneuzen (het deel van de sluis waar de deuren en brug komen aan de kant van de Westerschelde) heeft zijn diepste punt bereikt. De bodem van dit sluishoofd ligt op -22 meter NAP. Het buitenhoofd is inmiddels een droge bouwkuip van zo’n 25 meter diep.
Nieuwe Sluis Terneuzen: Diepste punt bouw bereikt| Land Water

Bij het uitkijkpunt waren vandaag de stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen en de projectdirecteuren aanwezig om het diepste punt van het buitenhoofd te bekijken en te vieren. Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen: “Het bereiken van het diepste punt van de bouw is een hoogtepunt in de bouw van de Nieuwe Sluis. Samen met aannemerscombinatie Sassevaart werken we elke dag vol enthousiasme om deze mooie mijlpalen te halen.”

Nieuwe Sluis Terneuzen

Gerben Turkstra, projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart: “We werken met honderden medewerkers van ontwerp, realisatie en omgeving voortvarend en doordacht aan deze sluis en zijn trots dat we samen deze mijlpaal hebben bereikt.” Freddy Aerts, co-voorzitter stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen: “Het diepste punt is bereikt; we gaan vol goede moed door naar de openstelling in 2023. Een boost voor de economische ontwikkeling in de gehele Kanaalzone.” Theo van de Gazelle, co-voorzitter stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen: “Ik kijk uit naar de dag dat Rijkswaterstaat deze mooie Nieuwe Sluis overgedragen krijgt voor beheer en onderhoud. De Nieuwe Sluis is dan onderdeel van het toekomstbestendige, duurzame en robuuste sluizencomplex.”

Veilige en gesloten bouwkuip

Het maken van een droge bouwkuip van het buitenhoofd is dus gelukt. Dat was een hele operatie. Er is eerst tot -11 meter NAP droog ontgraven. De kuip is vervolgens vol met water gezet om tot -22 meter NAP nat te ontgraven. Vervolgens is er een bodem gemaakt van onderwaterbeton. Daarna is de kuip stap voor stap droog gezet. Waarbij de wanden en de vloer goed in de gaten zijn gehouden. Onder de bodem van de bouwput wordt nu grondwater weggehaald. Dat wordt in de omgeving terug gespoten. Deze retourbemaling is nodig om de druk op de bouwkuip te verlagen en door het terug te spuiten, blijft in de omgeving het grondwater gelijk.  Nu er een veilige en gesloten bouwkuip is ontstaan, kan het team aan de slag met de complexe betonwerken die nodig zijn voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem. Het binnenhoofd is naar verwachting begin 2021 een droge bouwkuip.