Nieuwe voorzitter Vereniging van Waterbouwers

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Waterbouwers op 20 juni 2023 is Femke Zevenbergen benoemd tot voorzitter. Zij volgt daarmee Hendrik Postma op, die na 9 jaar afscheid neemt. Met deze benoeming zetten de Waterbouwers de sterke traditie voort om een ondernemer uit eigen kring het voorzitterschap in handen te geven. "Als Rotterdammer geloof ik in de handen uit de mouwen steken door mogelijke oplossingen uit te proberen en zo kennis op te doen. Tot concrete toekomstbestendige wateroplossingen komen is iets wat we nu samen moeten gaan doen, met balans tussen ecologische en economische ontwikkelingen. Daarnaast wil ik meer mensen aantrekken binnen onze sector en de jonge waterbouwers meer betrekken bij de opgave die voor ons ligt. De waterbouw is niet alleen een belangrijke sector, maar is en blijft ook een uitdagende en fantastische sector om in te werken. Laten we de waterbouwsector daarom meer zichtbaar maken.”

Nieuwe voorzitter Vereniging van Waterbouwers| Land Water

Vanuit haar verschillende rollen bij Boskalis Nederland en in de sector is Femke Zevenbergen gemotiveerd om naast de uitdagingen van vandaag ook aan die van de toekomst te werken. “Als nieuwe voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers draag ik graag bij aan de grote waterveiligheidsopgave die voor ons ligt. De waterbouwsector speelt een cruciale rol. Het is aan deze sector om samen met opdrachtgevers, kennisinstellingen en andere partijen, innovatieve oplossingen te ontwikkelen, die ons in staat stellen ons te beschermen tegen de toenemende gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen en droogte.”

Trotse Vereniging van Waterbouwers

Zevenbergen ziet een trotse vereniging met een enorme hoeveelheid kennis en zeer betrokken leden. Die kracht wil ze vasthouden en uitdragen. Daarnaast wil ze vanuit de vereniging de verbindende rol versterken door zo veel mogelijk contact te leggen met partijen waarmee we de multidisciplinaire uitdaging straks willen aangaan. “Hiervoor hebben we de overheid en kennisinstellingen nodig, maar denk ook aan woningbouwers en natuurorganisaties. Door nu de denkers en doeners aan zowel opdrachtnemers- als opdrachtgeverszijde te verbinden, kunnen we ervoor zorgen dat we samen gesteld staan voor de nog grotere uitdagingen en onze (internationale) voorbeeldfunctie vasthouden.”
Femke Zevenbergen combineert het voorzitterschap met haar werkzaamheden als Directeur Projecten bij Boskalis Nederland. Zevenbergen is goed bekend met de vereniging, de sector en het netwerk waarin de waterbouwers opereren.