NLA en Fedet presenteren inkoopcriteria circulaire verlichting

Vanuit hun duurzaamheidsagenda willen veel gemeenten toe naar circulair inkopen. Maar aanbesteden of circulair inkopen vraagt om specifieke kennis over de criteria waaraan een verlichtingsinstallatie eigenlijk moet voldoen, wil deze als ‘circulair’ gelden. Het onafhankelijke platform van verlichtingsfabrikanten NLA, aangesloten bij Fedet, heeft daarom onlangs een document ‘Inkoopcriteria Circulaire verlichting’ gepubliceerd die een verantwoorde invulling mogelijk maakt en de standaard zet voor de inkoop van circulaire verlichting.
NLA en Fedet presenteren inkoopcriteria circulaire verlichting| Land Water

In dit document worden voor de diverse voor circulariteit relevante begrippen helder uitgelegd. Dit betreft onder meer serviceability (met andere woorden: de mogelijkheid om de technische, esthetische of economische levensduur van een armatuur te verlengen nadat het product in gebruik is genomen), energie-efficiency, levensduur, connectiviteit en design voor upgradeability (de mate waarin het product geschikt is om extra functies toe te voegen). Tevens worden deze begrippen ‘doorvertaald’ naar concrete minimumcriteria voor circulaire verlichtingsprojecten. 

Juiste handvatten voor circulaire verlichting

Volgens Fedet-NLA helpt de paper om inkopende organisaties met circulaire ambities (bijvoorbeeld voortvloeiend uit de Sustainable Development Goals (SDGs)) de juiste keuzes van toegepaste installaties te maken en deze contractueel vast te leggen. Ook bij het uitvragen van een circulaire oplossing aan de markt door middel van een aanbesteding, geeft de nieuwe paper de juiste handvatten. 

Circulariteitsdoelstellingen

Rolf Ibsen van Megaman, voorzitter van NLA-werkgroep Circular Economy en bestuurslid bij de NLA, legt uit: “Onze werkgroep ontwikkelt programma’s en acties vanuit de Europese en nationale circulariteitsdoelstellingen. Het doel is dit in concrete acties te vertalen voor de Fedet-NLA-leden, de Nederlandse markt, overheid en stakeholders. We zijn trots dat dit document opnieuw een bijdrage levert aan de realisatie van de circulaire economie en verwachten om die reden op een brede inzet en toepassing.” 

Hergebruik en recycling

Naast de bovengenoemde verantwoordde criteria van NLA zijn ook hergebruik en recycling onderdeel van de criteria. Dit is de reden waarom ook LightRec Nederland, verantwoordelijk in Nederland voor de verantwoorde inzameling van energiezuinige verlichting en armaturen, bij het project betrokken was. 

Lees hier het rapport ‘Inkoopcriteria Circulaire verlichting’.