Nomineer een sloot voor onderzoek naar waterkwaliteit

De waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland wordt niet structureel gemeten. Deze watertjes zijn echter wel heel belangrijk voor de leefomgeving voor vogels, insecten, vissen en planten. Vanaf vandaag kan iedereen een sloot, ven of gracht nomineren voor onderzoek. Een groot deel van deze plekken zal deze zomer onderzocht worden op kwaliteit met behulp van burgerwetenschappers. Nominaties kunnen met een foto worden doorgegeven via vangdewatermonsters.nl.
Nomineer een sloot voor onderzoek naar waterkwaliteit| Land Water

Voor het vierde jaar op rij slaan Natuur & Milieu, waterschappen, NIOO-KNAW en ASN Bank de handen ineen voor een groot landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Niet overal in Nederland is dit goed, zoals ook bleek uit het burgeronderzoek van voorgaande jaren. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor mensen, dieren en planten.

In en rond schoon en gezond water groeien verschillende oever- en waterplanten en leven veel soorten bodem- en waterdiertjes. Iedereen die benieuwd is naar de kwaliteit van een watertje in de buurt kan dit keer een plek doorgeven via www.vangdewatermonsters.nl. Daar is onder meer ook een quiz te vinden om je kennis over waterkwaliteit te testen. Burgerwetenschappers – getraind door professionals – en NIOO-KNAW gaan de genomineerde plekken onderzoeken.

Oorzaken vervuiling

Onder andere bestrijdingsmiddelen, verf- en medicijnresten in water, mest en riooloverstorten zijn veroorzakers van de slechte kwaliteit van water. Burgers, overheid en bedrijven kunnen allemaal een bijdrage leveren aan een goede waterkwaliteit. “We willen iedereen bewust maken van wat hij of zij kan doen om het water schoon en gezond te houden. Ook spreken we de politiek aan op meer concrete maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit. Informatie over de stand van de waterkwaliteit helpt daarbij”, licht Rob van Tilburg toe, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Waterkwaliteit in de gaten houden

De waterschappen werken eraan het water te beschermen en de waternatuur te stimuleren en ze houden de waterkwaliteit van grote wateren voortdurend in de gaten. Omdat alle wateren met elkaar in verbinding staan, is goede waterkwaliteit overal belangrijk. In een waterrijk land als Nederland is het ondoenlijk om structureel de kwaliteit van kleine wateren te meten. Daarom is een bijdrage van burgers aan dit onderzoek erg waardevol. Ook scholen gaan in deze Watermonstercampagne aan de slag met het onderwerp, via E-learning en een praktijkles.