Noorderzijlvest gunt klimaatvriendelijk bedrijf voordeel

Bedrijven die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen hebben meer kans op een opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Het waterschap gebruikt bij aanbestedingen standaard de CO2-prestatieladder als criterium bij de gunning. Zelf is Noorderzijlvest inmiddels ook gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder.

Noorderzijlvest gunt klimaatvriendelijk bedrijf voordeel| Land Water

De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Noorderzijlvest is gecertificeerd voor niveau 3 van de prestatieladder. Hiermee brengt het waterschap de uitstoot in de eigen organisatie op orde. Zo is er inzicht in de CO₂-voetafdruk, het energiebeleid en besparende maatregelen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn de inzet van elektrisch materieel, isolatie van gebouwen, het aansluiten van zonnepanelen bij zuiveringsinstallaties en gebruik van zuinige pompen.

Noorderzijlvest in 2035 klimaatneutraal

Bas Tammes, secretaris-directeur bij Waterschap Noorderzijlvest: “We streven ernaar in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dit houdt in dat we dan geen CO2 meer uitstoten bij ons werk. We willen echter ook de CO2-uitstoot omlaag brengen binnen de keten. Daarom vragen we bedrijven om hun bijdrage te leveren. Dat is goed voor ons, en ook voor de sector, die zich hiermee kan verbeteren.”
Waterschap Noorderzijlvest zet de ladder in als gunningsinstrument bij aanbestedingen van werken boven de 150.000 euro. Daarnaast onderzoekt het waterschap ook standaard voor aanbestedingen van leveringen en diensten boven de 50.000 euro of de CO2-prestatieladder een geschikt gunningscriterium is.

Gunningsvoordeel

Alle overheden gaan zich certificeren voor de prestatieladder, ook gemeenten en provincies. Zo wordt het mogelijk om bij aanbestedingen gezamenlijk aanbieders te stimuleren om een duurzame bijdrage te leveren. Bedrijven kunnen op vijf niveaus op de ladder aan de slag om uitstoot te verminderen. Aanbieders die zorgen voor CO2-reductie op projectniveau krijgen een gunningsvoordeel. Het waterschap geeft extra punten aan aanbieders met ambitieniveau 4 of 5, zodat bedrijven daadwerkelijk bijdragen aan duurzaamheid binnen de keten.