Normontwerp voor strategie vooronderzoek waterbodem

NEN heeft het nieuwe normontwerp gepubliceerd van NEN 5717 ‘Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’. De vorige versie van de norm is uit 2017. Belanghebbenden kunnen commentaar aanleveren op het normontwerp. De openbare commentaarronde start op 1 juli en eindigt op 1 oktober.
Normontwerp voor strategie vooronderzoek waterbodem| Land Water

De norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte kwaliteit van de waterbodem. Daarnaast is het milieuhygiënisch vooronderzoek de basis voor de hypothese van veld- en laboratoriumonderzoek.
De laatste versie uit 2017 is herzien. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NEN 5717:2017 zijn de aanpassingen aan het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht (de Omgevingswet en de regelgeving die daarop is gebaseerd).
Belanghebbende partijen kunnen vanaf 1 juli tot 1 oktober 2022 commentaar aanleveren op het normontwerp van NEN 5717 via normontwerpen.nen.nl.