NSTT No-Dig Event verplaatst naar maart 2022

De zevende editie van het NSTT No-Dig Event – oorspronkelijk gepland voor dit najaar – zal plaatsvinden op woensdag 30 en donderdag 31 maart 2022. Met het oog op de gevolgen van de corona-pandemie wordt het tweejaarlijkse event met vijf maanden verplaatst. Directe aanleiding voor deze verplaatsing is dat het succes van het event voor exposanten en bezoekers niet gegarandeerd kan worden.
NSTT No-Dig Event verplaatst naar maart 2022| Land Water

Veel overheden, overheidsgerelateerde organisaties/opdrachtgevers en bedrijven hebben aangegeven dat zij zeer terughoudend zijn met betrekking tot bezoek aan congressen en beurzen. Zij geven aan dat deze terughoudendheid tot eind 2021 blijft bestaan, ook als de coronamaatregelen verder worden versoepeld. Zij hebben daarom grote twijfels of hun medewerkers kunnen deelnemen aan het NSTT No-Dig Event. Van een aantal organisaties is nu al zeker dat hun werknemers niet deel kunnen nemen. Daarmee kan een relevant deel van de doelgroep van het NSTT No-Dig Event niet aanwezig zijn. Een belangrijke succesfactor van het event is het bijeen brengen van de gehele keten. Gelet op het bovenstaande is dit op de oorspronkelijke datum onvoldoende geborgd.

NSTT No-Dig Event

Het NSTT No-Dig Event zal in maart 2022 opnieuw bestaan uit een beurs, kennisprogramma en een buitenprogramma.
Bezoekers die al zijn ingeschreven, blijven dat in principe. Zij ontvangen hiervan bevestiging maar kunnen zich eventueel alsnog uitschrijven. Dat geldt ook voor de vele standhouders die al hebben ingeschreven. Zij kunnen hun deelname tegen dezelfde condities in maart 2022 continueren, als zij dit voor 14 juni 2021 kenbaar maken via [email protected].

De organisatie kijkt uit naar het event in maart. Met de mogelijkheid dat alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn, wordt het dan een No-Dig Event als vanouds, waar iedereen die te maken heeft met de ondergrondse infra, sleufloos werken en innovaties op gebied van boren en relinen samenkomt.