Octrooi op bestrijdingsmethode duizendknoop

Het milieutechnische bedrijf HMVT ontving onlangs een octrooi op een milieuvriendelijke bestrijdingsmethode voor de Japanse duizendknoop. Deze bestrijdingsmethode is door HMVT in eigen beheer ontwikkeld. Marco van den Brand, directeur HMVT: "Met deze uitvinding hebben we een prachtig instrument in handen om de duizendknoop efficiënt en effectief te bestrijden. De ontwikkelde methode maakt gebruik van een verwarmingstechniek, waarbij de bodem integraal wordt opgewarmd via elektroden of injectiepunten."
Octrooi op bestrijdingsmethode duizendknoop| Land Water
Bestrijding Japanse Duizendknoop in Amsterdam.

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een enorme plaaggeest voor onze natuur en infrastructuur. De plant verspreidt zich snel en de sterke wortelstokken kunnen schade toebrengen aan gebouwen, funderingen, rioleringen en wegen. Overheden, waterschappen, groen-  en grondbeheerders steken veel energie in de bestrijding van de plant, maar tot nu toe zonder veel resultaat.
Met haar (in-situ) saneringskennis heeft HMVT de afgelopen jaren een effectieve en milieuvriendelijke aanpak ontwikkeld, gecontroleerd door de Wageningen University & Research. Bij één van de testen groeide de plant in de ‘gesaneerde grond’ tot zelfs een jaar lang niet terug. Een mooi resultaat ten opzicht van bestaande technieken waar resultaten vaak onvoldoende zijn en de gekozen methodes arbeidsintensief en slecht voor het milieu door het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen.

Verwarmen grond duizendknoop blijkt succesvol 

Marco van den Brand is enthousiast over de nieuw ontwikkelde methode: “Onze aanpak bestaat uit het voldoende lang verwarmen van de grond waar de plant in wortelt. Bodemsanering is één van de kernactiviteiten van HMVT. Daarom hebben we uitgebreide kennis en ervaring met het thermisch saneren van verontreinigde locaties. Na diverse testlocaties bleek deze techniek eenvoudig toe te passen om ook Japanse Duizendknoop te bestrijden.”
De verwarming kan ter plaatse geschieden (in-situ of ex-situ), bijvoorbeeld van afgegraven gronden in een depot. HMVT biedt een oplossing met elektrische weerstandverwarming. Met deze verwarmingstechniek worden elektroden in de bodem aangebracht, waarmee de bodem integraal opwarmt. De elektriciteit heeft geen last van voorkeurstromen en het maakt niet uit of de bodem uit zand, klei of leem bestaat of veel of weinig vocht bevat: de elektriciteit stroomt overal en elke porie wordt verwarmd. In tegenstelling tot andere technieken wordt hiermee elk plantdeeltje bereikt, wat essentieel is voor een goed resultaat.

Op afstand te volgen

Om de bodem op te warmen wordt een netwerk van elektroden of injectiepunten geplaatst. Vervolgens wordt een saneringsunit aangesloten en start het verwarmingsproces. De saneringsunit is volautomatisch en op afstand te volgen. Naast de elektroden worden op strategische plaatsen temperatuursensoren geplaatst en wanneer de bodem voldoende lang op temperatuur is geweest, is het project gereed en kan monstername en analyse ter controle plaatsvinden.
Als techniek lijkt de in-situ aanpak vooral geschikt op lastige plekken waar andere methoden falen en waar grond door infrastructuur ook niet weggegraven kan worden. De techniek is ook circulair, door alleen te verwarmen – en niet te verbranden – worden wel de plant/wortelresten gedood, maar de bodem niet gesteriliseerd. Kortom, het bodemleven blijft bestaan en de grond is gewoon herbruikbaar.