Oeververlaging Pannerdensch Kanaal richting uitvoering

Samen met de partners heeft Rijkswaterstaat de planuitwerkingsfase van project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal afgesloten. De besluiten en vergunningen zijn onherroepelijk. Naar verwachting kan Rijkswaterstaat in het voorjaar van 2022 starten met de verlaging van 35 kribben en vijf oevers in het Pannerdensch Kanaal.
Oeververlaging Pannerdensch Kanaal richting uitvoering| Land Water