Onderbouwd werken met wadi’s

Omdat de bodemkwaliteit en infiltratie van water in wadi’s over de tijd kan afnemen en dit in enkele gevallen sneller leek te gaan dan verwacht, heeft de gemeente Nijmegen samen met advies- en ingenieursbureau Tauw enkele wadi’s onder de loep genomen.
Onderbouwd werken met wadi’s| Land Water
Onderbouwd werken met wadi’s| Land Water

Nijmegen heeft een kleine driehonderd wadi’s. Niet vreemd, want in de filosofie van de gemeente is een wadi meer dan alleen een voorziening voor afvoer en zuiveren van regenwater. Wadi’s worden ook aangelegd voor beleving, biodiversiteit en voegen echt wat toe aan de openbare ruimte. Vooral in de uitbreidingswijken in Nijmegen-Noord zijn de afgelopen tien tot twintig jaar heel veel wadi’s aangelegd. Het infiltreren en zuiveren van regenwater via wadi’s kreeg er de duidelijke voorkeur boven de traditionele afvoer via het riool. Ecoloog Sidney Jon Stax is een van de water- en rioolbeheerders van Nijmegen. Hij licht toe: “Door het aanleggen van wadi’s in plaats van een gemengd rioolstelsel komt er minder rioolwater verdund met regenwater in de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Daarnaast is het een eis van het waterschap Rivierenland om een deel van het regenwater gezuiverd in de singels te laten stromen. Een wadi is in onze ogen de beste en makkelijkste voorziening om water op te vangen, vertraagd af te voeren en de gewenste voorzuivering te realiseren. De belangrijkste reden waarom we veel wadi’s hebben, is dus omdat deze vervuild regenwater goed kunnen zuiveren en daarnaast ook het water goed kan afvoeren. En natuurlijk is een wadi groen en draagt het bij aan de biodiversiteit. Dat past mooi in een woonwijk. Wadi’s zijn formeel dan wel rioleringsprojecten, maar het zijn ook groenobjecten en worden daarom ook beheerd door de afdeling groenbeheer. Het geeft aan dat een wadi echt meerdere functies tegelijk kent.”  

Wadi’s als speelplek

Een wadi brengt ook groen in de wijk.