Onderhoud Scheveningse kust vanaf september 2023

Van september tot en met het eind 2023 werkt Rijkswaterstaat aan het onderhoud van het strand van Scheveningen. Baggerschepen spuiten in totaal 700.000 m3 zand op het strand.

Onderhoud Scheveningse kust vanaf september 2023| Land Water

Door dit kustonderhoud blijft de kust goed beschermd tegen de zee. Het strand blijft bereikbaar, er is steeds een werkvak van circa 200 m afgesloten. Er wordt zand aangebracht vanaf de haven (strandpaal 101.4) tot voorbij de Pier van Scheveningen (strandpaal 99.2), over een lengte van zo’n 2,5 km.

Het stuk van het strand waar gewerkt wordt – steeds een stuk van circa 200 m breed – is afgezet. Dit werkvak en de zee op dit deel van het strand zijn vanuit veiligheidsoverwegingen niet toegankelijk. Aan de zijde van boulevard kan het werkvak wel gepasseerd worden.

Onderhoud van de kust

Rijkswaterstaat vult het strand van Scheveningen aan met zand van de Noordzee. Wind, golven en stroming nemen zand mee van de kust. Door de kust weer aan te vullen met zand uit de Noordzee, houden ze de kustlijn op zijn plaats. Zo blijven Scheveningen en Den Haag beschermd tegen een overstroming.

Rekening houden met de natuur

Bij het kustonderhoud houdt Rijkswaterstaat rekening met de natuur. Ze houden afstand tot beschermde vogels om te voorkomen dat ze worden gestoord. Ook zeehonden laten Ze zoveel mogelijk met rust.