Onderhoud stormvloedkering Ramspol door Dynniq

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de stormvloedkering Ramspol in Kampen gegund aan Dynniq Nederland. Dynniq wordt verantwoordelijk voor het in stand houden, monitoren van en informeren over het functioneren en presteren van de stormvloedkering en een aantal civiele werkzaamheden. Het contract gaat in per 1 januari 2021 en heeft een looptijd van drie jaar.
Onderhoud stormvloedkering Ramspol door Dynniq | Land Water

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding van het onderhoud van de stormvloedkering Ramspol op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de ingediende plannen bij deze aanbesteding onder andere beoordeeld op samenwerking, kennis en kunde en onderhoudsmanagement. Dynniq kwam daarbij het beste uit de bus. Op basis van de ervaringen tijdens de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat vertrouwen in de samenwerking voor de komende jaren.

Transitieperiode Ramspol

De gunning is 14 september 2020 definitief geworden en sinds 1 oktober 2020 is gestart met kennisoverdracht aan Dynniq. In deze transitieperiode doet Dynniq kennis op over het object zelf, de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen voor gegevensregistratie. Ook volgen de monteurs van Dynniq de komende maanden diverse trainingen en ondersteunen ze bij storingen en geplande onderhoudswerkzaamheden.

Rens van Maarschalkerweerd, keringsmanager stormvloedkering Ramspol: “Deze kennisoverdracht zorgt ervoor dat Dynniq vanaf 1 januari 2021 goed is voorbereid om het onderhoud op zich te nemen. Ik zie uit naar onze samenwerking.”

Balgstuw

De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, uniek in zijn soort. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen omdat we anders zo’n 135 km aan dijken moesten ophogen. De kering is een stuk goedkoper én veiliger. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

Stormvloedkering

De stormvloedkering Ramspol is een van de zes stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermt zo het achterland.