Onderhoud vaarwegen gegund aan Heijmans en Strukton

Heijmans en Strukton doen de komende vijf jaar het onderhoud aan de rivieren en kanalen in Oost-Nederland. De opdracht hiervoor is op 12 februari 2021 ondertekend. Het onderhoud is verdeeld over twee percelen.
Onderhoud vaarwegen gegund aan Heijmans en Strukton| Land Water

Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal (perceel 1) gaat naar Heijmans. Nederrijn, Lek, IJsseldelta en Twentekanalen (perceel 2) gaat naar Strukton. Het project loopt vijf jaar, met een verlengingsmogelijkheid van drie jaar. De werkzaamheden vallen onder vast onderhoud.

Rijkswaterstaat werkt het hele jaar door aan beheer en onderhoud voor een goede bereikbaarheid over water. Binnen deze contracten richten Heijmans en Strukton zich op het vaargeul- en oeveronderhoud. Baggeren, het onderhouden van oevers en kribben en de groenvoorziening bij kanalen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Dit is nodig voor een vlotte en veilige doorstroming. De start is voorzien voor de tweede helft van 2021.

Heijmans scoort op duurzaamheid

Tijdens het gunningsproces richtte Rijkswaterstaat zich niet alleen op een goede prijs-kwaliteitsverhouding. In de uitvraag lag extra nadruk op de aandachtsgebieden duurzaamheid en het verder ontwikkelen van informatiesystemen die Rijkswaterstaat gebruikt (assetmanagement). Bij de eindbeoordeling woog kwaliteit voor 80 procent mee, de prijs voor 20 procent. Dit is een bewuste keuze. Rijkswaterstaat zoekt partijen die oplossingen kunnen aandragen voor de lange termijn.

Een CO2-reductie van 50 procent is het minimumdoel. Maar ook stikstofreductie en duurzaam werken dienen geïntegreerd te worden aangepakt tijdens de werkzaamheden. Heijmans scoorde het beste op het punt duurzaamheid. Heijmans werkt samen met partner Martens en Van Oord, die beschikt over een vloot die grotendeels op alternatieve brandstoffen vaart.

Verder ontwikkelen assetmanagement

Informatie over de toestand van het areaal moet op elk moment beschikbaar zijn voor alle betrokkenen. Naast het onderhoud buiten ligt daarom grote nadruk op het op orde brengen van areaalinformatie in beheersystemen. Op dit onderdeel scoorde Strukton het beste.

Projectmanager Ronnie Koster van Rijkswaterstaat zegt hierover: “We hebben grote stappen gezet. Tijdens het hele traject werken we gezamenlijk aan de versterking van assetmanagement in de keten. Alle partijen zijn daarbij betrokken: opdrachtnemer, beheerder en projectteam. Van het werk dat we nu extra verzetten, profiteren we op de lange termijn.”
Heijmans, Strukton en Rijkswaterstaat leveren maatwerk. Opdrachtgever en opdrachtnemer stemmen regelmatig af hoe de stand van zaken in het areaal is. De hele productieketen is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, en bij de ontwikkeling en implementatie van toekomstgerichte systemen.