Onderzoek naar goederenvervoer per Cargoloop

Duurzaam goederen vervoeren in slechts uren in plaats van dagen in Europa. Hardt Hyperloop onderzoekt samen met overheden en bedrijven de haalbaarheid van een Cargoloop (een snelle magneetzweeftrein in een luchtdrukbuis) waarmee goederen snel vervoerd kunnen worden.
Onderzoek naar goederenvervoer per Cargoloop| Land Water

De provincie Noord-Holland heeft met andere overheden en bedrijven het Cargoloop Holland Convenant getekend. De samenwerkende partijen onderzoeken eerst wat er nodig is om het goederennetwerk in Noord-Holland en Zuid-Holland met elkaar te verbinden met een Cargoloop.

Haalbaarheidsstudie Cargoloop

Met het ondertekenen van het convenant zet de provincie zich samen met andere ondertekenaars in voor een studie naar de haalbaarheid (bijvoorbeeld door bij te dragen met kennis en expertise) en het formuleren van mogelijke vervolgstappen. Het onderzoek richt zich onder andere op het model voertuig, inpassing in de bestaande infrastructuur, kosten en opbrengsten en de te nemen stappen in het besluitvormingsproces.

Schoon goederenvervoer

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid): “De Cargoloop is een innovatieve manier om bijvoorbeeld fruit en bloemen snel en schoon op de plaats van bestemming te krijgen. Minder vervoer over de weg betekent ook minder CO2-uitstoot en minder files.”

Meer informatie over het convenant, de ondertekenaars en de haalbaarheidsstudie is te vinden in het nieuwsbericht van Hardt Hyperloop.