Open dag Grensmaas in juni

Consortium Grensmaas is gestart met de eerste voorbereidingen voor de organisatie van een open Grensmaasdag op de locatie Trierveld op zaterdag 18 juni 2022. Het evenement gaat alleen door als corona rond dat tijdstip geen belemmeringen meer oplevert.
Open dag Grensmaas in juni| Land Water

Het is inmiddels alweer vijf jaar geleden dat Consortium Grensmaas, in samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken, natuurorganisaties en gemeenten de deuren opende voor de laatste Grensmaasdag.
Op zaterdag 9 september 2017 kwamen, ondanks aanhoudende hoosbuien, zo’n 6000 bezoekers uit het hele land naar de werklocatie in Trierveld om de uitvoering van het project Grensmaas van dichtbij te bekijken. De bezoekers kregen een boottocht, zandsculpturen, het imposante machinepark, muzikale optredens en excursies naar de natuurgebieden en de hoogwaterbrug in Visserweert voorgeschoteld. Ook was er volop tekst en uitleg over de grindwinning, de natuurontwikkeling en de rivierverruiming.

Project Grensmaas

Het project Grensmaas is in 2007 in Itteren van start gegaan. Daar kreeg het publiek ook drie keer de mogelijkheid geboden om het werk aan de rivier van dichtbij te bekijken. Uitvalsbasis in Itteren was de kasteelhoeve Hartelstein. De open dagen in Itteren, met excursies naar Borgharen, trokken in totaal zo’n 10.000 bezoekers. De open Grensmaasdag in 2022 zal zich opnieuw afspelen in Trierveld. De voorbereiding focust zich vooralsnog op de opzet van het programma. Over de huidige voortgang van het project: het grondverzet en de grindwinning in Trierveld en Koeweide liggen op schema. Consortium Grensmaas gaat nu ook aan de slag met de detailafwerking van de hoogwaterbrug in Maasband. De herstelwerkzaamheden van de schade aan oevers en Maasbodem als gevolg van het hoogwater in juli 2021 zijn nagenoeg afgerond.

Status voor RivierPark Maasvallei

Het gaat goed met het RivierPark Maasvallei. De gemeenten Maastricht, Stein, Meerssen, Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Maasgouw hebben besloten de komende vijf jaar, samen met de gemeenten aan de Vlaamse Maasoever, verder te bouwen aan de recreatieve aantrekkingskracht van het natuurgebied. Daarbij gaat het niet alleen om de promotie, maar ook de zorg voor extra voorzieningen, zoals rustplekken en parkeerplaatsen. Inmiddels is het RivierPark ook in de race voor de officiële erkenning als landschapspark. Met die status kan het Rivierpark rekenen op extra ondersteuning van de Vlaamse overheid. Samen met enkele andere projecten is het RivierPark geselecteerd en moet nu aan de slag met een lange termijnvisie om de erkenning definitief binnen te halen. De jury is lovend over het RivierPark, maar adviseert de randen van het gebied, dat grotendeels parallel loopt met het werkgebied van het project Grensmaas en de landbouw nauwer te betrekken bij de ontwikkelingen. Onderzoek wees eerder al uit dat het RivierPark op termijn kan rekenen op het jaarlijks bezoek van zo’n miljoen recreanten die fietsend en wandelend het gebied in Zuid-Limburg verkennen.