Openbare ruimtes en klimaatadaptatiemaatregelen cruciaal

Het is voor een stad mogelijk om het aantal inwoners, het aantal werkplekken én het aantal m2 groene ruimte te verdubbelen, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid verbeteren. In de stadsontwikkeling moet dan wel focus liggen op kwalitatieve openbare ruimtes, in combinatie met de juiste klimaat-adaptatiemaatregelen. Dit stelt ingenieursadviesbureau Sweco in haar nieuwste Urban Insight rapport ‘Neighbourhoods of tomorrow, designing for climate resilience in dense urban areas’.  
Openbare ruimtes en klimaatadaptatiemaatregelen cruciaal| Land Water

De Zweedse schrijvers van het rapport schetsen de ontwikkeling van klimaatbestendige steden in de komende dertig jaar, waarbij ze concrete maatregelen voorstellen in de scenario’s van extreme regenval en extreme hitte. De openbare ruimte in de wijk speelt in beide scenario’s een belangrijke rol.

Rutger Wijngaarden, stedenbouwkundige bij Sweco Nederland, licht het rapport toe: “Openbare ruimtes zoals stadsparken worden tijdens Covid-19 meer gewaardeerd dan ooit tevoren. Wij zien dat kwalitatief goed ingerichte en goed toegankelijke openbare ruimtes, de behoefte van mensen aan eigen buitenruimte in de stad met 20 procent kan verminderen. Tegelijk zijn deze openbare ruimtes van grote waarde om oplossingen te bieden bij de klimaatuitdagingen waar steden mee te maken hebben zoals hitte, droogte en de hevige regenval van afgelopen weekend.”

Urban Insight

Het rapport ‘Neighbourhoods of tomorrow, designing for climate resilience in dense urban areas’ is het tweede in een reeks internationale Urban Insight-rapporten van Sweco over het onderwerp Climate Action. In het rapport belichten experts specifieke gegevens, feiten en wetenschap die nodig zijn om veilige, veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen te plannen en te ontwerpen. Urban Insight is het tienjarige internationale kennisprogramma van Sweco gericht op de uitdagingen in de stad van de toekomst.

Download het volledige rapport hier.