Pilot E-Power Pipe wint NSTT No Dig Award

Landelijk netbeheerder TenneT en NRG-consortium, met aannemerscombinatie Denys en Kouwenberg, zijn trots op de winst van de No-Dig Award. De NSTT heeft de award toegekend voor de succesvolle uitvoering van een nieuwe, innovatieve boormethode.

Pilot E-Power Pipe wint NSTT No Dig Award| Land Water
Pilot E-Power Pipe wint NSTT No Dig Award| Land Water

Vorig jaar durfden netbeheerder TenneT en de marktpartijen het aan de Electric Power Pipe (EPP)-methode in een kabelproject in de praktijk over een lange afstand te testen. Deze nieuwe boormethode, die werd ontwikkeld door het Duitse Herrenknecht, maakt het voor het eerst mogelijk om horizontaal te boren op zeer geringe diepte voor (elektriciteits)kabels over lange afstanden.

Voor het eerst 2.000 meter

Wereldwijd werd voor het eerst een dergelijke horizontale boring uitgevoerd over een afstand van 2.000 meter op een ondiepe (ca. 2,50 meter onder maaiveld) ligging. TenneT moet de komende 10 jaar minstens 3.000 kilometer (ondergrondse) kabel aanleggen. De Electric Power Pipe-methode biedt de landelijk netbeheerder mogelijk een extra oplossing voor het snel ondergronds brengen van bestaande en nieuwe verbindingen. Deze pilot is een opmaat naar de beoogde 5 kilometer; de gewenste afstand.

NSTT No Dig Award

“We hebben in de praktijk laten zien dat het mogelijk is een afstand van zo’n 2 kilometer in één keer te boren. Een voordeel van deze techniek ten opzichte van andere boortechnieken is de korte reparatietijd bij een storing”, zegt Peter Dennig, bouwleider bij TenneT. “Daarom zijn wij écht trots dat de No Dig Award is toegekend aan deze boring. Het lef dat alle partijen toonden, is beloond met deze award die toegekend is door de vakjury én de Publieksprijs.”

Verder ontwikkelen boortechnieken

Tot nu toe worden kabels bij een boring op een diepte van 5 tot wel 25 meter aangelegd. Door de ondiepe ligging bij deze nieuwe boormethode is de kabel veel makkelijker te benaderen. De kabel kan sneller, binnen twee weken, worden gerepareerd. Daardoor is de leveringszekerheid van elektriciteit aanzienlijk hoger en zijn de reparatiekosten lager. Tenslotte zorgt deze nieuwe methode voor minder overlast voor de omgeving. Dat is zeer belangrijk, omdat de komende jaren op steeds meer plekken wordt gewerkt aan het elektriciteitsnet.

“Deze innovatie laat zien dat partijen die voor een grote infra-opgave staan boortechnieken kunnen en moeten (door) ontwikkelen om de omgeving zo min mogelijk tot last te zijn. De ervaringen delen met andere infrabedrijven, kan van grote waarde zijn om bijvoorbeeld deze EPP-boring verder te  ontwikkelen. Dat is van belang voor de snelheid van het aanleggen en van belang voor het reduceren van maatschappelijke kosten”, menen Bas Swinkels, innovatiemanager en Michel Fiddelers, projectleider bij de netbeheerder. Alle partijen hebben laten zien dat lef loont. Zij willen die ervaring delen met andere partijen. Zodat nieuwe technologie aan het palet van huidige boortechnieken kan worden toegevoegd.