Ploffen buitenhoofd Middensluis Terneuzen

Nieuwe Sluis Terneuzen ploft van dinsdag 29 augustus tot en met vrijdag 1 september elke dag een deel van het buitenhoofd van de Middensluis. In de omgeving kunnen geluid en trillingen van de ploffen merkbaar zijn. 

Ploffen buitenhoofd Middensluis Terneuzen| Land Water

De restanten van het oude buitenhoofd en delen van het nieuwere buitenhoofd worden geploft met springstoffen. Deze laatste bestaat uit gewapend beton. Tot nu toe werden er wanden geploft van gemetseld steen en ongewapend beton.

Planning


De ploffen zijn verdeeld over vier momenten: in de middagen van dinsdag tot en met vrijdag, steeds bij hoogwater. Het moment van hoogwater schuift iedere dag iets op. Op dinsdag wordt er geploft tussen 13.30 uur en 14.30 uur, op vrijdag zal dat tussen 15.30 uur en 16.30 uur zijn.  

Verkeersmaatregelen  Nieuwe Sluis Terneuzen

Tijdens het ploffen is het sluizencomplex in een straal van 300 meter rondom de ploflocatie niet toegankelijk. In de Oostsluis liggen geen schepen tijdens de ploffen. Het wegverkeer op het sluizencomplex wordt op het moment van de ploffen zelf kort staande gehouden. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon passeren. Op de vrijdag geldt een verkeersstop van circa een kwartier voor het wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers, bij de rotonde Binnenvaartweg. Op de overige locaties wordt het wegverkeer kort staande gehouden tijdens de plof.

Opruimen  


De ploffen zorgen ervoor dat de restanten van het oude buitenhoofd en delen van het nieuwere buitenhoofd scheuren. Met een kraan worden de brokstukken verwijderd en het puin wordt in beunschepen geschept. Dat kan in de nabije omgeving hoorbaar zijn.