Ploffen oostelijke kolkwand Middensluis Terneuzen

Nieuwe Sluis Terneuzen sloopt op woensdag 5 en donderdag 6 april de oostelijke kolkwand van de Middensluis. De wand wordt gesloopt met behulp van springstoffen in twee series ploffen van ieder 20 seconden. Het geluid en de trillingen van de ploffen kunnen in de omgeving opgemerkt worden. Het wegverkeer ondervindt hinder van de ploffen. Het parkeerterrein aan de Binnenvaartweg is op beide dagen afgesloten.

Ploffen oostelijke kolkwand Middensluis Terneuzen| Land Water
Ploffen oostelijke kolkwand Middensluis Terneuzen| Land Water

De oostelijke kolkwand van de Middensluis wordt geploft met springstoffen. De ploffen worden verdeeld over twee momenten: op de ochtenden van woensdag 5 april en donderdag 6 april. Op beide dagen worden gedurende 20 seconden een serie korte ploffen uitgevoerd. Deze ploffen kunnen voelbaar en hoorbaar zijn in de omgeving. De effecten van de werkzaamheden worden nauwkeurig gemonitord met trillingsmeters in de omgeving.

Voorbereiding plof oostelijke wand Middensluis Terneuzen

Ter voorbereiding van de verdere sloop van de Middensluis, werden in januari 2023 proefploffen uitgevoerd. Deze gaven informatie over de hoeveelheid springstof die veilig kan worden gebruikt. Bovendien werd vastgesteld op welke afstand van elkaar de springstof geplaatst moet worden en wat de juiste interval tussen de ploffen is voor het beste resultaat. De proefploffen werden in de omgeving wel gevoeld, maar overschreden de toegestane grenswaarden van trillingen niet.

Verkeersmaatregelen tijdens ploffen

De ploffen vinden plaats in de oostelijke kolkwand van de Middensluis. Tijdens de ploffen wordt een veiligheidszone van 300 meter rondom de ploflocatie vrij van verkeer en verkeersdeelnemers gehouden. In de Oostsluis liggen dan geen schepen. Het wegverkeer, fietsers en voetgangers over het sluizencomplex worden voor elke plof gedurende maximaal een half uur staande gehouden door verkeersregelaars. Gemotoriseerd verkeer kan eventueel als alternatieve route gebruik maken van de Sluiskiltunnel. Het parkeerterrein aan de Binnenvaartweg is op 5 en 6 april afgesloten.