Project Grensmaas bewijst z’n waarde

Het was de eerste echt serieuze test van het project Grensmaas na de dagenlang aanhoudende regenval midden juli. En de test slaagde glansrijk, meldt het Consortium Grensmaas. Terwijl er zich in de regio Heerlen en Valkenburg ramptaferelen afspeelden, bleven problemen op de oevers van de Maas tussen Maastricht en Roosteren uit.
Project Grensmaas bewijst z’n waarde| Land Water
Itteren tussen het Maaswater.

Consortium Grensmaas heeft de rivier van 2008 tot 2017 een oppervlakte van 350 hectare extra ruimte gegeven. Voldoende om 3.150 kuub te kunnen pareren. De ongekende hoeveelheden regenwater had een afvoerpiek van 3.650 kuub. Zonder die rivierverruiming waren plaatsen als Itteren, Borgharen, Grevenbicht, Geulle, Illikhoven en Visserweert weer nat gegaan.

Niet weggevaagd dankzij project Grensmaas

Consortium Grensmaas kreeg uit bestuurderskringen veel complimenten voor de uitvoering. Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg en burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen wezen op de grote waarde van het project Grensmaas.

Maar ook de inwoners lieten zich niet onbetuigd. Vele tientallen spontane reacties met dankwoorden kwamen bij het consortium binnen. Vanuit Schipperskerk, Itteren, Borgharen, Maasband en Visserweert. Inwoner John Mofers van Visserweert benadrukte dat de schade niet te overzien was geweest, zonder de nevengeul die het consortium langs het dorp heeft aangelegd. Mofers: “Dan waren we volledig weggevaagd. We zijn het consortium dank verschuldigd.”

Kantje boord in Maastricht

Toch was het op sommige plekken kantje boord. De stad Maastricht blijkt uiterst kwetsbaar en kroop door het oog van de naald. Volgens burgemeester Annemarie Penn-te Strake restte er nog maar 2 centimeter ruimte en dan was de watermassa de stad in gestroomd.

Net als in 1993 en 1995 concluderen lokale, provinciale en landelijke bestuurders dat er nu snel maatregelen moeten worden genomen, om de resterende zwakke plekken in de hoogwaterbescherming aan te pakken.