Provincie Noord-Holland subsidieert gemeenten voor klimaatadaptatie

Gemeenten in Noord-Holland kunnen in 2022 en 2023 subsidie aanvragen bij de provincie voor projecten die helpen om hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen te voorkomen. De provincie stelt voor deze klimaatadaptatie € 2 miljoen beschikbaar voor maatregelen die de effecten van klimaatverandering beperken. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.
Provincie Noord-Holland subsidieert gemeenten voor klimaatadaptatie| Land Water
Impressie klimaatbestendige inrichting winkelgebied De Laat in Alkmaar. (Bron: gemeente Alkmaar)

Het is het derde jaar dat de provincie subsidie beschikbaar stelt. Dit jaar is het bedrag verhoogd, zodat gemeenten hiervan nog meer kunnen profiteren en er meer maatregelen worden getroffen om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering.  

Subsidie voor klimaatadaptatie

Vanaf 1 november kan de subsidie worden aangevraagd. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en geeft zo snel mogelijk aan of het geld beschikbaar wordt gesteld. Hiervoor werd dit één keer per jaar gedaan. De aanpassing maakt het makkelijker voor gemeenten om ook bij het Rijk subsidie aan te vragen.  

Nieuw is ook dat het bedrag wordt verdeeld over de negen regio’s in Noord-Holland waarin gemeenten samenwerken aan klimaatbestendigheid. Hoe hoger het aantal inwoners, hoe hoger het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld. 

Eerdere projecten

Afgelopen jaar kregen onder andere Alkmaar en Laren een bijdrage. Alkmaar voor de herinrichting van winkelgebied de Laat, waardoor hittestress en wateroverlast afnemen. En Laren voor de aanleg van regenwateropvang en afvangen regenwater op diverse wegen, zodat wateroverlast vermindert en de bodem minder droog wordt. Het jaar ervoor stelde de provincie onder meer geld beschikbaar voor het plaatsen van bijna vierhonderd bomen in Hoorn.

Meer informatie

Informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie. De regeling maakt onderdeel uit van een actiepakket om voorbereid te zijn op klimaatverandering: klimaatadaptatie. De provincie doet dit niet alleen; zij werkt nauw samen met onder andere gemeenten, waterschappen en het Rijk, want klimaatadaptatie is een opgave van en voor iedereen.