Provincie onderzoekt verzilting grondwater bij Dubbele Dijk

Geeft de aanleg van de getijdenduiker bij de Dubbele Dijk meer kans op verzilting van omliggende landbouwgronden? Is de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de Dubbele Dijk? Om antwoord op deze vragen te krijgen doet de provincie Groningen onderzoek naar eventuele verzilting van grondwater bij de Dubbele Dijk.
Provincie onderzoekt verzilting grondwater bij Dubbele Dijk | Land Water

De provincie Groningen onderzoekt of de kans op verzilting van landbouwgronden bij de Dubbele Dijk groter wordt door aanleg van de getijdenduiker. (Foto: Provincie Groningen)