WUR-rapport ‘Wijs met Water’ aangeboden aan LNV

Het WUR-rapport Wijs met Water is donderdag 8 december gepresenteerd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het rapport belichten onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) de vele rollen die water speelt bij het leven op aarde. Rollen die worden bedreigd onder andere door de klimaatverandering.
WUR-rapport ‘Wijs met Water’ aangeboden aan LNV| Land Water

Het rapport Wijs met Water is geschreven in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Vier directies van het ministerie namen het rapport gisteren in ontvangst. Projectcoördinator Adriaan Anthonis van Wageningen University & Research onderstreept dat dit rapport handvatten geeft om de dilemma’s rondom waterbeschikbaarheid in de toekomst zichtbaar te maken.

Waterbesparende maatregelen, verantwoord watergebruik, hergebruik, maar ook omgaan met veranderende watersamenstelling en -peilen moeten een prominentere plaats krijgen in het voedselsysteem van de toekomst. “Wat betekenen de veranderingen in het watersysteem voor de kringloop, maar ook voor de gezondheid, de biodiversiteit en het welzijn van mens en dier in Nederland? Daarvan hebben we een beeld geschetst in dit rapport”, aldus Anthonis.

Negen kleuren Wijs met Water

Water is een primaire levensbehoefte van elk levend wezen en een onmisbaar element in het voedselsysteem. Door aanhoudende droogte is de beschikbaarheid van water lang niet altijd meer vanzelfsprekend, zelfs niet in het waterrijke Nederland. Klimaatverandering versnelt processen als zeespiegelstijging en verzilting. In het rapport Wijs met Water wordt water in al zijn kleuren – negen in totaal – geschetst. De Wageningse onderzoekers laten aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk zien waar kansen en bedreigingen zitten en roepen op tot een gezamenlijke actie.

Ralf van de Beek, MT-lid van de directie Europees, Internationaal en Agro Economisch Beleid bij LNV, benadrukt dat de lessen uit het rapport ter inspiratie worden gebruikt voor zowel het nationale beleid van LNV alsook de internationale inzet. “We zullen de input gebruiken voor de eerste denkrichtingen voor de internationale partnerschappen op het terrein van water, landbouw en natuur waaraan ons ministerie aandacht wil besteden tijdens de VN Water Conferentie die gepland staat in maart 2023”, aldus Van de Beek.