Realisatie overnachtingsplaatsen Merwedes gestart

Steeds meer en grotere schepen bevaren de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede. Op termijn ontstaat er daardoor een tekort aan overnachtingsplaatsen op bepaalde trajecten. Om dit tekort (deels) op te vangen, realiseert Van den Herik-Strukton in opdracht van Rijkswaterstaat in Vluchthaven Gorinchem vier overnachtingsplaatsen.
Realisatie overnachtingsplaatsen Merwedes gestart| Land Water

Eind maart 2020 zijn de werkzaamheden gestart. Cees-Jan Baan, uitvoerder voor de combinatie Van den Herik-Strukton, praat ons bij. Vooralsnog verlopen de werkzaamheden voorspoedig, vertelt Baan. “Na het inrichten van het bouwterrein en het verwijderen van de oeverbekleding en bestrating, begonnen we in de tweede helft van april 2020 met het plaatsen van de stalen damwanden. Inmiddels zijn alle damwanden geplaatst. De nieuwe kade krijgt hierdoor al aardig vorm. Dat is mooi om te zien. We gaan nu verder met het verankeren van de damwanden door het boren van ankers en aanbrengen van een gording.” De ankers (lange stalen strengen) worden achter de damwand in de grond geboord en met een speciale constructie aan de damwand bevestigd. Baan: “We zijn nu ongeveer halverwege met het boren van de ankers. Als de ankers geboord zijn, plaatsen we een horizontale gording, die de belasting over meerdere ankers verdeelt.”

Komende werkzaamheden

Naar verwachting zijn de ankers en gording eind juni 2020 klaar. “Dan gaan we de riolering leggen die nodig is om in de eindsituatie voor een goede afwatering te zorgen”, aldus Baan. Daarna is nog het nodige werk te verrichten, waaronder het aanvullen achter en afspannen van de damwand en het plaatsen van de deksloof. Deze balk dekt de bovenzijde van de damwand af. “Het laatste deel van de werkzaamheden bestaat uit het weghalen van de oude meerpalen, baggeren, het aanbrengen van nieuwe bodembescherming, terugplaatsen van de nieuwe meerpalen en plaatsen een drijvende steiger. Met de bodembescherming voorkomen we dat schroefbewegingen van de schepen uitspoeling van de bodem veroorzaken.”

Uitvoering volgens planning

De werkzaamheden aan de overnachtingsplaatsen waren net goed en wel gestart, toen de coronacrisis in volle hevigheid losbarstte. Tot nu toe valt de vertraging echter mee. Baan: “Alleen de levering van de damwanden was wat vertraagd, doordat de coater van de damwand minder capaciteit kon inzetten. Verder volgen we de richtlijnen van het RIVM, maar kunnen we gewoon doorwerken. We hebben wel meer schaftvoorzieningen geplaatst, zodat de verschillende onderaannemers die op het terrein werken niet in een ruimte hoeven te zitten.”

Geen problemen verwacht

Baan verwacht bij de verdere realisatie van de overnachtingshaven geen problemen. “De werkzaamheden die we uitvoeren zijn vrij traditioneel en we werken met ervaren onderaannemers. Ik vertrouw erop dat ook de komende werkzaamheden vlot verlopen.” Naar verwachting worden de nieuwe overnachtingsplekken eind 2020 opgeleverd en in gebruik genomen.