Remondis Rioolservice wordt Remondis Smart Infra

Remondis Smart Infra is vanaf nu de nieuwe naam voor de acht vestigingen van Remondis Rioolservice. Door diverse overnames in de afgelopen jaren zijn de activiteiten verbreed en niet meer alleen gericht op rioolpompinstallaties. Ook wordt het toepassen van big data een steeds belangrijker aspect in de dienstverlening. De oude naam dekt de lading niet meer. Remondis Smart Infra past bij de strategische koers van de organisatie om de dienstverlening in de inframarkt uit te bereiden en de intelligente dienstverlening verder te ontwikkelen.
Remondis Rioolservice wordt Remondis Smart Infra| Land Water

Directeur Wim Osseweijer: “Waar onze activiteiten zich in het verleden richtten op het leveren en onderhouden van rioolpompinstallaties, zien we dat we steeds breder in de inframarkt actief zijn. Wij leveren bijvoorbeeld ook pompinstallaties voor poldergemalen en tunnels en wij automatiseren sluizen. Door onze, in de branche unieke, landelijke dekking zien wij veel potentieel in het verder uitbouwen van onze diensten binnen de inframarkt. Dit betreft dan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige aspecten van de infrastructuur. Verder automatiseren wij al veel data uit pompinstallaties en gaan wij nu sterk inzetten op het interpreteren en toepassen van deze data. Hierdoor kunnen we storingen voorkomen en het onderhoud aan de installaties optimaliseren. Dit betekent een kostenbesparing voor onze klanten en hogere beschikbaarheid van de pompinstallaties. Ook hiermee heeft Remondis Smart Infra een unieke positie in de markt, omdat wij zowel de engineering en installatie van de pompen als ook het onderhoud van de installaties zelf doen. Wij kunnen optimalisaties in het hele proces doorvoeren.”

Remondis klaar voor de toekomst

De klimaatverandering heeft vergaande gevolgen voor het watermanagement in Nederland. Door de sterke wisseling in regenval moeten pompsystemen om kunnen gaan met extreme regenval, maar ook droogte. De engineers van Remondis Smart Infra kijken voortdurend hoe de systemen bij kunnen dragen aan een optimaal watermanagement in Nederland.

Ook wordt continu gekeken naar het verduurzamen van de eigen activiteiten. Zo worden er pompinstallaties ontworpen die aangesloten zijn op zonnepanelen. Daarnaast zorgt de steeds intelligentere dienstverlening voor een reductie van de vervoersbewegingen en het onnodig vervangen van onderdelen. Dit leidt tot een reductie van de CO2 -uitstoot en verspilling van grondstoffen.

“De schaalgrote die we nu als organisatie hebben en de gezamenlijke kennis en kunde maken dat wij makkelijk in kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. De decentrale organisatie die Remondis kenmerkt maakt dat er altijd korte lijnen zijn en ruimte voor maatwerk is. Wij zijn klaar voor de toekomst en onderstrepen dit met onze nieuwe naam”, besluit Osseweijer.