Renovatie Bathse Spuisluis afgerond

Met het inhijsen van de laatste nieuwe schuif, rondde Rijkswaterstaat op 6 juli de renovatie van de Bathse Spuisluis af. Deze sluis bestaat uit zes betonnen kokers, afgesloten met zes houten schuiven. Het afgelopen jaar zijn deze schuiven een voor een vervangen. Tevens zijn de cilinders, die ervoor zorgen dat de schuiven op en neer kunnen, opgeknapt.
Renovatie Bathse Spuisluis afgerond| Land Water
Renovatie Bathse Spuisluis afgerond| Land Water

De Bathse Spuisluis, opgeleverd in 1987 als onderdeel van de Deltawerken, zorgt voor het afvoeren van overtollig water uit het Zoommeer naar de Westerschelde. Op die manier wordt het water in het Zoommeer ververst en draagt de spuisluis bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Daarnaast is de scheepvaart erbij gebaat. De spuisluis zorgt ervoor dat het waterpeil voor de scheepvaart laag genoeg blijft om onder vaste bruggen te kunnen doorvaren. De spuisluis heeft een capaciteit van gemiddeld 131.000 l/s.

Renovatie Bathse Spuisluis mijlpaal in de onderhoudsopgave

De renovatie van de Spuisluis maakt onderdeel uit van de grote onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat in Zeeland. Met het inhijsen van de laatste schuif is een van de grotere projecten van deze opgave afgerond.