Renovatie Churchillbrug Leiden gestart

In opdracht van gemeente Leiden is Griekspoor gestart met de renovatie van de Churchillbrug. De uit 1984 daterende brug over de Oude Rijn wordt volledig opgeknapt. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de brug tussen 20 juli en 14 september afgesloten voor al het wegverkeer, dat wordt omgeleid.
Renovatie Churchillbrug Leiden gestart| Land Water

Griekspoor voert de renovatie van de Churchillbrug uit in samenwerking met bouwpartners Solidd Steel Structures en Langezaal & Inniger. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het beweegbare deel van de brug (het brugval), de volledige stalen bovenbouw, de aandrijving en de elektrotechnische installatie. Het doel van de renovatie is de brug toekomstbestendig te maken.

Renovatie noodzakelijk

“Om de brug in de toekomst met meer en zwaarder verkeer te kunnen belasten is renovatie noodzakelijk”, aldus Thijs Baalbergen, Projectcoördinator van Griekspoor. “Door de beweegbare delen van de brug te verzwaren maken we de brug niet alleen sterk genoeg voor de toekomstige verkeersbelasting, ook neemt de geluidsoverlast door passerend vrachtverkeer aanzienlijk af.”
Bij de renovatie blijft het originele uiterlijk van de Churchillbrug zoveel mogelijk gehandhaafd. Het brugdek wordt vrij indeelbaar. Een groot voordeel volgens Baalbergen. “Met een vrij indeelbaar brugdek kan het aantal rijstroken relatief eenvoudig aangepast worden, wanneer toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen en de bijbehorende verkeersintensiteit daarom vragen. Hierdoor kan het verkeer ook in de toekomst gegarandeerd vlot en veilig doorstromen.”

Omleiding verkeer

Griekspoor is in de week van 15 juni gestart met een aantal voorbereidende werkzaamheden op locatie. Dit heeft geen gevolgen voor het wegverkeer. Om de overlast voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk te beperken zijn de werkzaamheden aan het brugval, de bovenbouw en de elektromechanische aandrijving grotendeels in de autoluwere zomervakantie gepland. De brug is in deze periode van 20 juli tot en met 14 september volledig afgesloten voor het wegverkeer. Tijdens de afsluiting zorgen omleidingsroutes dat woningen, bedrijven en winkels bereikbaar blijven.

Vaarstremming

Door de werkzaamheden is vaarverkeer onder het beweegbare deel van de brug beperkt mogelijk tussen 15 juni tot en met 14 september. De drie doorgangen onder de vaste delen van de brug blijven wel open. Actuele informatie over de voortgang van het project, omleidingsroutes en de vaarstremming is beschikbaar op de website van de gemeente Leiden (www.leiden.nl/churchillbrug).